•  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  • Koalicija za slobodu pristupa informacijama (Spikoalicija)

  •  
  • Koalicija za slobodu pristupa informacijama (Spikoalicija) je od 2008. godine posvećena monitoringu primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

   BCBP učestvuje u radu Spikoalicije od 2009. godine.

   Koalicija se zalaže za: 

   1. Doslednu primenu prava građana na slobodu pristupa informacijama;

   2. Sankcionisanje organa vlasti koji krše Zakon, odnosno, prikrivaju informacije;

   3. Unapređenje prateće zakonske regulative;

   4. Zaštitu "uzbunjivača" (eng. whistle blowers).

    

   Koalicija za slobodu pristupa informacijama

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku Beogradski centar za ljudska prava
   Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM
   Narodni parlament, Leskovac
   Transparentnost Srbija
   Fond za otvoreno društvo
   Inicijativa mladih za ljudska prava
   Građanske inicijative
   Centar za unapređenje pravnih studija
   Resurs centar Negotin
   Toplički centar za demokratiju i ljudska prava 
   Građanski savet opštine Kraljevo
   Forum Iuris, Novi Sad
   Centar za civilnu edukaciju, Vršac
   Centar za mir i demokratiju
   Civilno udruženje Mađara u Srbiji Argus   
   Centar za praktičnu politiku
   PRAXIS
   Udruženje građana Sretenje,Požega

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •