•  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  • Koalicija za nadzor javnih finansija

  •  
  • Jedan od najefikasnijih načina za podizanje učešća građana u definisanju i nadgledanju javnih politika je uključivanje građana u budžetski proces - u fazama kreiranja, realizacije i nadgledanja budžeta, koji je najznačajniji godišnji politički dokument.

   Nizak nivo učešća građana i organizacija građanskog društva u sferi fiskalne politike, nedostatak ozbiljnih građanskih inicijativa u ovoj oblasti i njihovo ignorisanje od strane donosilaca političkih odluka tamo gde ih ima, izostanak građanskog nadzora u fazi trošenja budžetskih sredstava, budžeti koji u nedovoljnoj meri oslikavaju realne potrebe građana, korupcija koja je logična posledica izostanka ozbiljne kontrole, ključni su izazovi zbog kojih je 2005. godine formirana Koalicija za nadzor javnih finansija.
    
   Misija Koalicije je podizanje nivoa transparentnosti javnih finansija, fiskalne odgovornosti i učešća građana u kreiranju i nadgledanju javnih politika.
    
   Najznačajnije aktivnosti Koalicije su:
   • kampanje javnog zagovaranja u cilju unapređenja budžetskih procedura;
   • monitoring javnih nabavki;
   • približavanje komplikovanog budžetskog procesa i složenog budžetskog jezika građanima;
   • motivisanje građana za uzimanje učešća u kreiranju lokalnog budžeta;
   • uspostavljanje partnerstva sa medijma;
   • iniciranje organizovanja javnih rasprava i predlaganje konkretnih mera za unapređenje lokalnog budžeta; 
   • uporedne analize budžeta i završnih računa;
   • analize planova i izveštaja lokalnih javnih preduzeća.
   U ovom periodu u Prokuplju, Pirotu, Užicu, Knjaževcu, Loznici, Majdanpeku, Novom Sadu, Kraljevu i Beogradu uspostvljana je ozbiljna saradnja nevladinog i javnog sektora i na taj način otvoren prostor za unapređenje budžetskog procesa i ozbiljnije uključivanje građana u definisanje lokalnih politika.
    
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •