•  
  •  
   
  • SEKO za oblast pravde i unutrašnjih poslova

  •  
  • SEKO (Sektorska organizacija civilnog društva) za oblast pravde i unutrašnjih poslova predstavlja konsultativni proces saradnje Kancelarije za evropske integracije i OCD, radi određivanja nacionalnih prioriteta za finansiranje iz IPA i drugih izvora razvojne pomoći u različitim oblastima, kao i praćenje primene projekata koji se finansiraju iz tih fondova.

   Svaki SEKO čini vodeća i dve partnerske organizacije, koje okupljaju širi broj organizacija zainteresovanih za oblast koju SEKO prati. Vodeća organizacija SEKO za oblast pravde i unutrašnjih poslova je Beogradski centar za bezbednosnu politiku, a prateće su Grupa 484 i Beogradski centar za ljudska prava. Ovaj SEKO okuplja ukupno 48 organizacija.

   Šta su prioriteti SEKO za oblast pravde i unutrašnjih poslova?

   Prioriteti SEKO za oblast pravde i unutrašnjih poslova grupisani su u tri celine:

   1. Teme iz delokruga rada MUP

   • praćenje procesa donošenja i primene Strategije rada policije u lokalnoj zajednici;
   • demokratska civilna kontrola MUP i javnost u radu;
   • praćenje sprovođenja Strategije zaštite podataka o ličnosti.

   2. Zatvorski i pravosudni sistem

   • praćenje uslova rada osoblja u zatvorima, materijalnih uslova u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija i programa rada u ovim ustanovama;
   • praćenje jačanja kapaciteta nosilaca pravosudnih funkcija i unapređenja sudske prakse.

   3. Izbeglice i interno raseljena lica, migracije, readmisija i azil

   Detaljno objašnjenje prioritetnih oblasti angažovanja SEKO za oblast pravde i unutrašnjih poslova možete pročitati u prilogu.

   Rezultate rada SEKO možete pratiti na ovom linku.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •