•  
    • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji
     • U fokusu

     • Datum: 15. jul 2019.
     • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji

     • Radna studija Beogradskog centra za bezbednosnu politiku izdvaja ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o javnosti podataka u sektoru bezbednosti, kao i informisanju građana o radu sektora i bezbednosnim temama. Istraživanje je sprovedeno u martu 2019. godine na reprezentativnom uzorku od 1030 stanovnika Srbije.

    • Pokrenuta platforma za lakše informisanje građana o pravosuđu
     • U fokusu

     • Datum: 10. jul 2019.
     • Pokrenuta platforma za lakše informisanje građana o pravosuđu

     • Internet platforma Otvorena vrata pravosuđa kreirana je sa ciljem da omogući građanima lakše informisanje o pravosuđu. Na poverenje javnosti u pravosudni sistem pozitivno utiče razumevanje o načinu funkcionisanja sudova, a naročito uverenje da svako ima podjednake mogućnosti da traži i ostvari svoje pravo pred sudom i da su postupci za rešavanje sporova zakoniti i efikasni. Zbog toga je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) uz partnere učestvovao u kreiranju ove ...

    • Važna pobeda civilnog društva u odbrani prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja
     • U fokusu

     • Datum: 04. jul 2019.
     • Važna pobeda civilnog društva u odbrani prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja

     • Organizacije civilnog društva i mediji imaju mogućnost da kao pravna lica podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka u slučajevima kada im je povređeno pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, odlučio je Prekršajni apelacioni sud.  Ovim tumačenjem stavljena je tačka na dilemu zbog koje su prekršajni sudovi odbacivali desetine zahteva udruženja građana širom Srbije. Na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, održanoj 1. jula ...

    • Javnost uskraćena za debatu o kandidatima za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
     • U fokusu

     • Datum: 02. jul 2019.
     • Javnost uskraćena za debatu o kandidatima za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

     • Proces u kojem je Odbor za kulturu i informisanje predložio Narodnoj skupštini Milana Marinovića za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nije obezbedio da se izbor između kandidata izvrši na osnovu ocene i poređenja njihovih kvalifikacija, prethodnog specifičnog iskustva u oblastima iz nadležnosti Poverenika i planova rada. Javnosti su ostali nepoznati razlozi zašto je kandidat kojeg je Odbor izglasao bolji u odnosu na protivkandidate. U ...

    • Važna uloga mladih i neformalnog obrazovanja u reformi sektora bezbednosti
     • U fokusu

     • Datum: 01. jul 2019.
     • Važna uloga mladih i neformalnog obrazovanja u reformi sektora bezbednosti

     • Razvoj praktičnih veština i kritičnog mišljenja kod mladih kroz neformalno obrazovanje i alternativne izvore je ključni partner formalnog obrazovanja u studijama bezbednosti, zaključeno je na događaju koji je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizovao 1. jula 2019. u Beogradu. „Kroz inicijativu #bezbednostABC i širenje kredibilnih informacija o reformi sektora bezbednosti na onlajn platformama BCBP je otvorio   nove načine rada sa mladima u svom ...

    Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u SrbijiPokrenuta platforma za lakše informisanje građana o pravosuđuVažna pobeda civilnog društva u odbrani prava na slobodan pristup informacijama od javnog značajaJavnost uskraćena za debatu o kandidatima za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnostiVažna uloga mladih i neformalnog obrazovanja u reformi sektora bezbednosti
  •  
  •  
  •  
   
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •