•  
  •  
  • Poboljšanje bezbednosti je u središtu svih aktivnosti organizacije

  •  
  • Istraživanja, stručni skupovi, publikacije i saradnja sa brojnim ustanovama i organizacijama u zemlji i u inostranstvu ispunili su prvih 15 godina postojanja organizacije. Na ovom mestu predstavljamo fotografije sa pojedinih događaja koje smo organizovali u proteklom periodu.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •