•  
  •  
  •  
   
  • Da li stadioni mogu da budu bezbedniji?

  •  
  • Datum: 23. mart 2012.
   Ministarstvo unutrašnjih poslova i Fudbalski savez Srbije potpisali 13. marta 2012. godine Memorandum o saradnji radi povećanja bezbednosti i sprečavanja nasilja na sportskim priredbama.
   Stadion Partizana
   Stadion Partizana

   Autorka: Nevenka Ćirić-Blažić, stažistkinja, BCBP


   Borba za bezbednije stadione u Srbiji se nastavlja. Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Fudbalski savez Srbije (FSS) potpisali su sporazum o saradnji radi sprovođenja zajedničkih bezbednosnih mera i sprečavanja nasilja na stadionima. Sporazum je potpisan nakon pritiska UEFA, koja je najpre precizno dala uputstva i preporuke nacionalnim savezima, istakao je Tomislav Karadžić, predsednik fudbalskog saveza Srbije. Potpisivanju sporazuma doprineli su i brojni sastanci MUP i FSS zajedno sa predstavnicima UEFA. U izradi sporazuma učestvovao je i Savet za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja u sportu.

   Sprovođenjem sporazuma bi trebalo da se: ubrza saradnju između MUP i FSS radi prevencije i sprečavanja nasilja na sportskim priredbama; promovišu evropski standardi prilikom održavanja sportskih mečeva;ubrza proces izrade predloga za zakonska i podzakonska akta; poboljša koordinacija rada redarske službe, klubova i policije na utakmicama; definišu uslovi za unapređenje bezbednosti naših reprezentacija u gostovanjima, odnosno stranih selekcija na utakmicama u Srbiji; učine dodatni koraci u sprečavanju kriminalnih aktivnosti u fudbalu poput nameštanja rezultata.


   „Stepen nasilja je visok“


   Mišel Platini, predsednik UEFA, posetio je Srbiju dva dana nakon potpisivanja sporazuma o saradnji MUP i FSS.Platini je istakao da je stepen nasilja u srpskom fudbalu i dalje neprihvatljivo visok.

   Skorašnji „dokazi“ nasilja: (1) Na utakmici između Rada i Novog Pazara došlo je do sukoba navijača dva tima jer su navijači Novog Pazara razvili zastavu Turske. Odmah posle toga, poletele su kamenice, stolice, baklje; (2) Navijači Partizana su preskočili ogradu, vređali i fizički pretili igračima Partizana na utakmici protiv Slobode Point Sevojno zbog nezadovoljstva rezultatom; (3) Meč između Srbije i Italije prekinut je jer su navijači Srbije sekli mrežu iza gola i palili baklje nakon čega su reagovali pripadnici italijanske policije. Reprezentacija Srbije je kažnjena sa jednom utakmicom igranja bez prisustva publike, plus još jednu uslovno na dve godine. FSS je izrečena novčana kazna od 120.000 evra.


   Platini je pohvalio sastanke UEFA sa organima državne uprave u Srbiji i FSS koji su bili „pozitivni“. Sačinjen je integrisan akcioni plan radi smanjenja nasilja u srpskom fudbalu koji mora biti sproveden do početka sledeće sezone, a koji uključuje i progrаme obuke zа policiju, redаre i uprаve stаdionа, kаo i reviziju zаkonodаvstvа. Međutim, stepen nаsiljа i nemirа u fudbаlu je i dаlje neprihvаtljivo visok, posebno u domаćim tаkmičenjimа. UEFA očekuje veću posvećenost i efikasnije uprаvljаnje nadležnih držаvnih vlаsti i punu sаrаdnju sа FSS, rekao je Platini.


   Prema rečima Platinija, za smanjenje nasilja na fudbalskim mečevima neophodno je u potpunosti sprovesti:

   • sporаzum MUP i FSS;

   • progrаme obuke policije, redаra i menаdžera stаdionа, koje je ponudila UEFA i EU;

   • reviziju zаkonodаvstvа uz pomoć Sаvetа Evrope i EU;

   • mere zabrane ulaska na sportski objekat kao ključni mehanizam sprečavanja nasilja na sportskim priredbama;

   • ubrzati sudske postupke;

    

   Promena u „kulturi“

   Nakon potpisivanja sporazuma i usvajanja integrisanog akcionog plana potrebno je da slede akcije za sprovođenje koje bi predstavljale čin promene obrasca ponašanja koji postoji u Srbiji. Naime, posle usvojenih planova ili sličnih dokumenata potrebno je dosta vremena da se krene sa konkretnim radnjama, a pored toga nedostaje mehanizam koji će da prati sprovođenje i da uočava greške.


   Pored ovakvih mera, klubovi i navijači bi trebalo da rade na izradi dopunjujućih metoda sprečavanja nasilja kroz sprovođenje tzv. navijačkih projekta u kojima se promoviše nenasilje, „fer“ igra i kodeks navijanja. Tome bi trebalo da doprinesu i sami igrači i treneri koji trenutno rade suprotno, kao što je primećeno u poslednja dva „večita“ derbija.


   Izvori:

  •  

  Video

  •  
   • Fudbalski savez Srbije (FSS) i ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potpisali su danas sporazum o saradnji sa zajedničkim ciljem preduzimanja aktivnosti na polju bezbednosti i sprečavanja nasilja na stadionima.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •