•  
  •  
  •  
   
  • Međunarodni dan protiv rasne diskriminacije

  •  
  • Datum: 21. mart 2012.
   Danas se obeležava Međunarodni dan protiv rasne diskriminacije. Ustanovljen je 21. marta 1966. u znak sećanja na događaj koji se odigrao 21. marta 1960. godine u Šarpvilu (Južnoafrička Republika) kada su policijske snage otvorile vatru na mirnim demonstracijama protiv zakona aparthejda, usmrtivši 69 ljudi.
   Međunarodni dan protiv rasne diskriminacije // Poster
   Međunarodni dan protiv rasne diskriminacije // Poster

   Autorka: Katarina Đokić, istraživačica, BCBP


   Rasizam i konflikt


   Ovogodišnja tema obeležavanja Međunarodnog dana protiv rasne diskriminacije u UN je „Rasizam i konflikt“. U mnogim krajevima sveta, poručuje UN, rasizam, predrasude i ksenofobija proizvode znatnu napetost i koriste se kao moćno oružje za izazivanje straha ili mržnje u vreme konflikta. Navi Pilaj, visoka komesarka UN za ljudska prava, ukazala je na to da nepoštovanje manjinskih prava predstavlja indikator ranog upozorenja na konflikt. Ona je pozvala države da hitno počnu da rešavaju problem marginalizacije i isključivanja pripadnika određenih (manjinskih) zajednica iz političkog i ekonomskog odlučivanja.


   Potrebno je, međutim, naglasiti, da i izvan područja oružanih konflikata rasizam predstavlja ozbiljnu pretnju po bezbednost ljudi, o čemu svedoče prošlogodišnja tragedija u Norveškoj, ali i aktuelni događaji na jugozapadu Francuske, kada je naoružani napadač izabrao žrtve u jednoj jevrejskoj školi na osnovu njihove verske pripadnosti.


   Stanje u Srbiji


   Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (ECRI)
    se u svom izveštaju o Srbiji objavljenom 2011. godine osvrnula na probleme u sprovođenju Krivičnog zakonika u slučaju krivičnih dela sa rasističkim motivima. Ukazano je na problem nedostatka statističkih podataka o krivičnim delima sa rasističkim motivima, kao i relativno malog broja krivičnih gonjenja; čak i u situacijama kada dođe do presude, izrečene kazne su male, mahom novčane kazne sa malim iznosima.


   Zbog toga je ECRI apelovala na sudove da energičnije sprovode odgovarajuće odredbe krivičnog zakonika u slučajevima rasistički motivisanih krivičnih dela. ECRI je takođe preporučila dopunu Krivičnog zakonika tako da se rasistički motiv unese kao otežavajuća okolnost prilikom izricanja presuda. U međuvremenu, iz civilnog društva je upućena inicijativa za uvođenje institute zločina iz mržnje u Krivični zakonik. Ipak, Zakon o izmeni i dopuni Krivičnog zakonika koji je Vlada predložila u januaru ove godine, ne sadrži predlog za uvođenje zločina iz mržnje.


   Romska zajednica kao poseban izazov


   U svom prošlogodišnjem izveštaju ECRI je takođe skrenula pažnju na položaj interno raseljenih Roma, Aškalija i Egipćana i romske zajednice u Srbiji uopšte. Položaj Roma je posebno osetljiv u poređenju sa drugim manjinama, budući da je pripadnost ovoj manjini uglavnom povezana sa lošijom socioekonomskom situacijom. Poslednjih godina mnoge domaće i međunarodne nevladine organizacije redovno su izveštavale o prinudnim iseljavanjima odnosno raseljavanjima neformalnih romskih naselja, koja su nekorektno sprovođena, ostavljajući mnoge iseljene porodice na ulici.


   U situacijama u kojima su iseljeni Romi upućeni u alternativni smeštaj dolazilo je do protesta protiv njihovog doseljavanja. Srbija je pomenuta i u ovogodišnjem izveštaju Evropskog komesara za ljudska prava pri Savetu Evrope o položaju Roma u Evropi, i to među zemljama za koje postoje indicije o policijskom nasilju prema Romima i rasnom profilisanju. U kojoj meri su ove pojave zaista zastupljene u policiji teško je suditi, s obzitom na nedostatak pouzdanih informacija iz nezavisnih izvora.

  •  

  Video

  •  
   • On Sunday March 18th, hundreds of peoplemarched in Vancouver, Coast Salish Territories to mark the InternationalDay for the Elimination of Racial Discrimination.In Vancouver, three men with known links to the white supremacist neo-nazigroup Blood ...
  •  
  •  
   • Two potential hate crimes have triggered the anger of Americans against racism. They took to the streets to protest against the killing of Trayvon Martin - a teenager shot by a policeman and an Iraqi woman who was beaten to death in California. So ...
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •