•  
  •  
  •  
   
  • Evropski sud za ljudska prava kaznio Italiju zbog vraćanja imigranata

  •  
  • Datum: 15. mart 2012.
   Evropski sud za ljudska prava presudio je krajem februara protiv Italije da nije poštovala osnovna ljudska prava imigranata iz Somalije i Eritreje. Nakon prelaska Mediterana, Italija je imigrante vratila u Libiju bez utvrđivanja činjenica o njihovom trenutnom položaju. Takav čin izlaže ih riziku da obole od neke bolesti i dovodi do kolektivnog proterivanja.
   Evropski sud za ljudska prava // Photo: AFP
   Evropski sud za ljudska prava // Photo: AFP

   Autorka: Andrea Stepanović, stažistkinja, BCBP


   Presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Italije mogla bi da ima velike posledice za članice EU. Prema mišljenju Italijanskog saveta za izbeglice, to se najviše odnosi na „način rukovođenja i tretiranja svakog pojedinca koji zatraži azil izvan svoje države”. U pokušaju da pronađu spas u Evropi, imigranti su bili suočeni sa italijanskom vojskom koja ih je uputila nazad u Tripoli. Time je njihova nada da će biti dobrodošli izgubljena. Štaviše, posledice opasne vožnje od 620 kilometara preko mora do italijankog ostrva Lampedusa su 1.500 izgubljenih života zbog prevrtanja čamaca.


   U maju 2009. godine italijanske snage su naterale 200 ljudi da se vrate u svoje zemlje, uključujući 11 Somalijaca i 13 Eritrejaca na kojima se presuda Evropskog suda za ljudska prava i zasniva. Od tada je umrlo njih 24. Sud je naredio Italiji da plati odštetu od po 15.000 evra za svakog imigranta.


   U presudi u slučaju „Hirsi Džame i drugih protiv Italije“ navodi se da su tužitelji bili izloženi riziku lošeg tretmana u Libiji i repatrijacije u Somaliju i Eritreju.To predstavlja kršenje trećeg člana Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u kome se zabranjuje mučenje, nečovečno ili ponižavajuće postupanje i kažnjavanje.


   Italija je u svoju odbranu izjavila da je Libija bila „bezbedna zemlja“ i da imigranti nikada nisu izrazili neku želju da potraže utočište u Italiji. „Evropski sud je doneo lošu odluku, siguran sam da je sve urađeno poštujući evropske zakone”, izjavio je Roberto Maroni, bivši ministar unutrašnjih poslova.


   Bilateralni sporazum između Italije i Libije, koji podrazumeva vraćanje imigranata u Libiju, se ne sprovodi iako je usvojen u februaru 2009. godine. Takođe, sumnja se da su pojedini putnici bili potencijalna opasnost i podmenuti od Muamera Gadafija kao neka vrsta osvete zbog odluke Rima da dopusti NATO da napada sa njihove teritorije.


   Izvori:

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •