•  
  •  
   
  • Nagrada za doprinos istraživanju o informisanju o temama bezbednosti

  •  
  • Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) sprovodi istraživanje o zainteresovanosti građana, stručne javnosti i partnerskih organizacija BCBP-a za teme bezbednosti i o njihovom informisanju o ovim temama.

   Cilj istraživanja je unapređenje rada i komuniciranja BCBP.

   Kao nagradu za učešće u istraživanju svi zainteresovani mogu dobiti štampani primerak jedne od sledećih publikacija:

   Knjiga „Security Community Practices in the Western Balkans
   Sonja Stojanović Gajić, Filip Ejdus, 2018

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Knjiga „Uskraćena bezbednost
   Miroslav Hadžić, 2014

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Publikacija „Priručnik za građansku procenu svrsishodnosti utroška sredstava u sektoru bezbednosti
   Aurelija Đan, Katarina Đokić, Vladimir Erceg, Predrag Petrović, 2016

    

    

    

    

    

    

   Da biste preuzeli publikaciju, ili ukoliko Vas zanima štampano izdanje neke od drugih publikacija BCBP, javite nam se telefonom na 011 32 87 226 ili mejlom na office@bezbednost.org.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •