•  
    • Zaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzora
     • Publikacije

     • Autor: Jelena Pejić
     • Zaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzora

     • Kako bezbjednosni organi treba da štite lične podatke kojim rukuju, zašto su za njih neophodna posebna pravila, i zašto su evropski propisi u ovoj oblasti važni za Srbiju, istraživačica BCBP Jelena Pejić pitala je Jurja Sajferta, advokata i evropskog eksperta u oblasti zaštite ličnih ...

    • Dobro nam došla, milicijo vaša
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Dobro nam došla, milicijo vaša

     • Postoji realna opasnost da komunalna milicija postane sredstvo partijskog zapošljavanja i zaštite vlasti, pisao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Komunalna (policija) milicija
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Komunalna (policija) milicija

     • Postoji opasnost da komunalna milicija postane sredstvo zaštite vlasti, a ne brige o komunalnom redu. Zato treba otvoriti javnu raspravu o budućnosti ove službe koja će biti transparentna, participativna i inkluzivna, ukazao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji
     • Publikacije

     • Autor:
     • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji

     • Radna studija Beogradskog centra za bezbednosnu politiku izdvaja ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o javnosti podataka u sektoru bezbednosti, kao i informisanju građana o radu sektora i bezbednosnim temama. Istraživanje je sprovedeno u martu 2019. godine na reprezentativnom uzorku od ...

    Staze i stranputice evropske revolucije zaštite ličnih podataka u represivnom aparatuZaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzoraDobro nam došla, milicijo vašaKomunalna (policija) milicijaStavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    • Na ovaj način su prvi put vojska i policija stavljeni pod kapu istog zakona, kojim im se garantuje jednako ostvarivanje svih zagarantovanih prava. Ova okolnost dočekana je sa odobravanjem u policiji. Druga značajna izmena odnosi se na pomeranje strateške orijentacije - prethodno zakonsko rešenje iz 2004. godine dozvoljavalo je učestvovanje jedino uoperacijama pod mandatom UN. Ovaj Zakon omogućava i učestvovanje u operacijama u skladu „sa zajedničkim propisima o odbrani“, što u praksi može značiti i angažman u okviru programa „Partnerstvo za mir“, ZBOP misija, misija NATO ili bilo kojih drugih zajedničkih operacija. Svaku misiju, naravno, prethodno mora da odobri Parlament Srbije.


     Ovaj broj Bezbednosti Zapadnog Balkana posvećen je različitim dimenzijama kompleksnostipojma multinacionalnih operacija (MNO). Prvi tekst se oslanja na empirijsko istraživanje kapaciteta snaga odbrane Srbije za učestvovanje u multinacionalnim operacijama. Bazirani na intervjuima sa učesnicima misija i sa donosiocima odluka, rezultati ovog istraživanja upućuju čitaoce kako na prepreke i domete, tako i na potencijalne dobiti učestvovanja u multinacionalnim operacijama. Kako su mogućnosti angažovanja u multinacionalnim operacijama, po slovu donetog Zakona, raznovrsne, tako smo u ovom broju pokušali da predstavimo različite modalitete angažmana. Adel Abusara u svom članku razmatra tradicionalne operacije pod mandatom UN i elaborira njihovu evoluciju u posthladnoratovskoj eri. Tekst Igora Novakovića, s druge strane, prikazuje problematičnost i delikatnost NATO misija, koje su prvi put realizovane po prestanku pretnje zbog koje je NATO dizajniran - konflikta sa snagama Varšavskog ugovora. Problematičnost koncepta bezbednosne politike EU predstavljena je u tekstu koji se bavi politikompodrške miru koja predstavlja specifičan angažman pod mandatom ove organizacije. Učestvovanje „Koalicije voljnih“ u ratu u Iraku 2003. godine predstavlja upoznavanje sa argumentima jedne multinacionalne vojne akcije bez manda- ta međunarodnih organizacija i vojnih saveza, pa je utoliko važno predstaviti i ovaj ugao priče o MNO.

     Ovaj specifični aspekt reforme sektora bezbednosti, zakonski uokviren u jesen 2009. godine, vremenski se podudara i sa profesionalizacijom vojske, pa Zakon reguliše i odnos mobilizacione vojske prema mirovnim operacijama. Kako bi čitaoci mogli da imaju uvid u sličnu praksu, tekst o Bundesveru - oružanim snagama Nemačke, bavi se evolucijom prekograničnog angažmana vojske jedne države sa mobilizacionom vojskom i konfliktnim nasleđem. Ovde se autorka bavila kako problemima oružanih snaga, tako i debatom u nemačkom društvu koja se vodi povodom pitanja prekograničnog angažmana njihove vojske. Povodom desetogodišnjice rezolucije UN 1325, autorka Gorana Odanović u svom tekstu predstavlja argumente koji govore u prilog povećanog učestvovanja žena u mirovnim operacijama. Poslednji u nizu tekstova pokušava da objasni vezu između ljudske bezbednosti i humanitarnih intervencija posmatran kroz prizmu pristupa „Odgovornost da se zaštiti“. Takođe, autor pokušava da sagleda kakve bi bile implikacije po suverenitet država ukoliko bi ovaj pristup postao praksa. Kako je borba protiv terorizma jedna od Zakonom prepoznatih mogućih vrsta angažovanja u MNO, odlučili smo da broj zatvorimo prikazom knjige FilipaHejmana Terorizam, sloboda i bezbednost: pobediti bez ratovanja, iznoseći sumarnu ocenu da se borba protiv terorizma ne može pretvoriti u permanentno stanje, niti da se ceo svet može podvojiti na prijatelje i neprijatelje.

     Urednik: Marko Milošević

     Sadržaj časopisa Bezbednost Zapadnog Balkana broj 16:

      

     • Marko Milošević. 2010. „Stidljivim korakom na veliku scenu: Izazovi i prepreke učestvovanja Srbije u multinacionalnim operacijama“.

     • Adel Abusara. 2010. „Mirovne misije Ujedinjenih nacija - između slavne prošlosti i nesigurne budućnosti“.

     • Igor Novaković. 2010. „Multilateralne operacije - NATO“.

     • Marko Savković. 2010. „Evropska unija kao nosilac operacija podrške miru“.

     • Olga Mitrović. 2010. „Analiza argumenata „za i protiv“ rata u Iraku 2003. godine u svetlu principa pravednog rata“

     • Slavica Mijatović. 2010. „Mirovne misije Savezne Republike Nemačke - Jedna država u potrazi za novom tradicijom i izazovi na tom putu“.

     • Gorana Odanović. 2010. „Učestvovanje žena u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija“.

     • Luka Glušac. 2010. „Humanitarne intervencije u konceptu ljudske bezbednosti“.

     • Aleksandra Ivanović. 2010. „Terorizam, sloboda i bezbednost: pobediti bez ratovanja“.

    • Tagovi: operacije, mirovne misije, multinacionalne, ujedinjene nacije, Evropska unija, mir, mirovne operacije, intervencija, međunarodne organizacije
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •