•  
    • Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić, Marija Ignjatijević
     • Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?

     • Istraživačice BCBP Katarina Đokić i Marija Ignjatijević analizirale su razloge zbog kojih zaposleni napuštaju sistem odbrane i pripremile preporuke.

    • Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u Srbiji
     • Publikacije

     • Autor: Predrag Petrović
     • Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u Srbiji

     • Ključne aktere, uslove, događaje i mehanizme zarobljavanja bezbedno¬sno-obaveštajnog sektora, kao i utvrđivanje toka i dinamike ovog negativnog trenda i njegove posledice analizirao je izvršni direktor BCBP Predrag Petrović.

    • Nasilje i sport: nekad i sad
     • Publikacije

     • Autor: Ivana Jeremić, Saša Đorđević
     • Nasilje i sport: nekad i sad

     • Istraživački tim BCBP predstavlja izveštaj o kvalitetu, uticaju i rezultatima Nacionalne strategije za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama na smanjenje nasilnih incidenata u vezi sa sportskim događajem i huliganskim grupama, u periodu važenja ovog dokumenta od ...

    Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u SrbijiKljučne tačke reforme službi bezbednosti: Iskustvo Srbije, Severne Makedonije i Crne GoreKriminalizacija solidarnosti: Obračun sa aktivizmom Združene akcije „Krov nad glavom"Nasilje i sport: nekad i sad
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2011
     • Bezbednost Zapadnog Balkana broj 19

     • Prošla, 2010. godina bila je i u Srbiji i u svetu u znaku brojnih aktivnosti kojima je obeležena desetogodišnjica od usvajanja Rezolicije 1325 SBUN – Žene, mir i bezbednost. Uvidevši potebu za postojanje stalnog dijaloga i razmena informacija između bezbednosne zajednice i zajednice koja se bavi rodnom ravnopravnošću, objavljivanjem ovog broja časopisa želimo da i u ovoj, 2011. godini, pružimo podsticaj za nastavak razgovora o temama.

    • Ovaj broj časopisa Bezbednost Zapadnog Balkana započinjemo člancima dve autorke, koje nam nude svoja viđenja o značaju uvođenja rodne perspektive u sektor bezbednosti i o načinima za postizanje ovog cilja. Zorana Antonijević u svom tekstu obrazlože značaj uvođenja rodne perspektive u reformu sektora bezbednosti u Srbiji i nudi bezbednosnim institucijama nekoliko mogućih strategija delovanja u tom pravcu. Elona Dembo nudi nam pouke uvođenja rodne ravnopravnosti u obrazovne programe albanske Policijske akademije.


     Naredna oblast kojom se časopis bavi jesu rodni identiteti u bezbednostim profesijama. Integracija i položaj žena u tradicionalnim bezbednosnim institucijama, poput policije i vojske, u velikoj meri zavise od nekoliko faktora: kulturno-vrednosnog sistema, strukture i karakteristika organizacije, ili od društvenih, ekonomskih i političkih osobenosti svakog društva. Od svih faktora kulturno-vrednosni sistem unutar jedne profesije i organizacije u velikoj meri može da utiče na prijem, zadržavanje i napredovanje žena. Danijela Spasić u ovom broju analizira uticaj policijske kulture na integraciju žena u nekim zemljama u Evropi i Americi, a posebno, u zemlji koja ima izraženo tradicionalno i postkomunističko nasleđe kakva je Ukrajina. Navodeći brojne primere, autorka ukazuje na to da su žene često žrtve mačističke policijske kulture i da to ima dalekosežne posledice ne samo po njihovu karijeru, nego ponekad i po njihov život. Umesto slike o ženama kao žrtvama ili „slabijem“ polu, Lejla Hadžiahmić u svom tekstu nudi nam posve drugačiju sliku o ulozi žena u sektoru bezbednosti. Autorka prikazuje žene koje su aktivno učestvovale u odbrani Sarajeva i ratu u Bosni i Hercegovini tokom devedesetih godina prošlog veka. Prenoseći nam njihova lična iskustva iz tog perioda, ali i zaključke sop stvenog istraživanja, autorka posebnu pažnju posvećuje razlozima zbog kojih ženama, ni tokom a ni nakon završetka rata, nije priznata uloga koju su imale. Poslednji članak u okviru ove oblasti bavi se upotrebom rodno osetljivog jezika u jednoj od bezbednosnih profesija. Preciznije, Svenka Savić, vodeća lingvističarka u Srbiji, analizira upotrebu rodno (ne)osetljivog jezika u Vojsci Srbije. Ona posvećuje posebnu pažnju terminima za činove u vojsci i nudi rešenja za njihovu upotrebu u ženskom rodu. Autorka je naročito uverena da uvođenjem rodno osetljive upotrebe srpskog jezika u bezbednosne profesije možemo menjati ne samo jezičku praksu, nego i svest ljudi o ravnopravnosti i jednakosti.

     Treći deo ovog broja obuhvata dva članka u kojima se iz različitih perspektiva analizira položaj žena u bezbednosnim institucijama. Mentor Vrajoli, autor iz Prištine, u prvom članku pokušava da oceni učinak bezbednosnih institucija na Kosovu, pre svega, policije i snaga bezbednosti, u pogledu uključivanja žena u rad ovih institucija i njihovog tretmana unutar sistema. U drugom članku Kristina Radoi istražuje na koji način vojna lica i civili, muškarci i žene, vide položaj žena u vojnim institucijama u Rumuniji. Ispitivanjem stavova žena i muškaraca autorka je identifikovala ključne probleme sa kojima se žene suočavaju i ponudila predlog za unapređenje njihovog položaja u okviru rumunskog sistema odbrane.

     U oblasti roda i bezbednosti jedno od najvažnijih dostignuća u Srbiji predstavlja usvajanje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SBUN. Usvajanjem ovog dokumenta 23. decembra 2010. godine vladine institucije su se obavezale na to da u narednih pet godina sprovedu brojne aktivnosti kojima će obezbediti ravnopravnost učestvovanja, napredovanja i odlučivanja žena u sektoru bezbednosti. Zbog važnosti ove teme, u ovo izdanje časopisa uključili smo i tekst Biljane Stojković, koji opisuje proces izrade Nacionalnog akcionog plana i navodi listu pokazatelja neophodnih za praćenje njegovog sprovođenja.

     Urednice: Maja Bjeloš i Gorana Odanović     Sadržaj časopisa Bezbednost Zapadnog Balkana broj 19:

      

     • Zorana Antonijević. 2011. „Učestvovanje žena u sektoru bezbednosti - feministički koncept“.

     • Elona Dembo. 2011. „Uvođenje rodne perspektive u sektor bezbednosti putem obrazovanja: Primer nastavnog plana i programa Policijske akademije u Albaniji“.

     • Danijela Spasić. 2011. „Policijska kultura i rodni identitet“.

     • Lejla Hadžiahmić. 2011. „Žene borci u odbrani Sarajeva: činioci ili žrtve“.

     • Svenka Savić. 2011. „Predlog za upotrebu rodno osetljivog jezika u vojsci: činovi žena“.

     • Mentor Vrajoli. 2011. „Rodna zastupljenost u sektoru bezbednosti na Kosovu“.

     • Kristina Radoi. 2011. „Uloga žena u izgradnji mira i bezbednosti u Rumuniji“.

     • Biljana Stojković. 2011. „Indikatori za utvrđivanje položaja žena u sektoru bezbednosti Republike Srbije“.

     • Kristina Harjung. 2011. „Imaginarni Turčin“.

      

    • Tagovi: rod, bezbednost, reforma sektora bezbednosti, rod i bezbednost, bezbednost zapadnog balkana, žene, sektor bezbednosti, rodna ravnopravnost, policija, feminizam, NAP
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •