•  
    • Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić, Marija Ignjatijević
     • Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?

     • Istraživačice BCBP Katarina Đokić i Marija Ignjatijević analizirale su razloge zbog kojih zaposleni napuštaju sistem odbrane i pripremile preporuke.

    • Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u Srbiji
     • Publikacije

     • Autor: Predrag Petrović
     • Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u Srbiji

     • Ključne aktere, uslove, događaje i mehanizme zarobljavanja bezbedno¬sno-obaveštajnog sektora, kao i utvrđivanje toka i dinamike ovog negativnog trenda i njegove posledice analizirao je izvršni direktor BCBP Predrag Petrović.

    • Nasilje i sport: nekad i sad
     • Publikacije

     • Autor: Ivana Jeremić, Saša Đorđević
     • Nasilje i sport: nekad i sad

     • Istraživački tim BCBP predstavlja izveštaj o kvalitetu, uticaju i rezultatima Nacionalne strategije za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama na smanjenje nasilnih incidenata u vezi sa sportskim događajem i huliganskim grupama, u periodu važenja ovog dokumenta od ...

    Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u SrbijiKljučne tačke reforme službi bezbednosti: Iskustvo Srbije, Severne Makedonije i Crne GoreKriminalizacija solidarnosti: Obračun sa aktivizmom Združene akcije „Krov nad glavom"Nasilje i sport: nekad i sad
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2003
     • Reforma sektora bezbednosti

     • Državna zajednica Srbije i Crne Gore ne može postati demokratska bez korenite reforme nasleđenog sektora bezbednosti. To, ujedno zahteva razvoj ustavnih i zakonskih procedura i instrumenata za demokratsku civilnu kontrolu oružanih snaga – vojske, policije, tajnih službi i paravojnih snaga. Po tempu uspešnog rešavanja ova dva, temeljna zadatka porašće i izgledi za bezbednosnu integraciju Srbije i Crne Gore u evroatlantsku zajednicu (EU i NATO). Sadržaj ovog Zbornika je centriran oko dve ključne teme: reforma sektora bezbednosti i reforma oružanih snaga.

    • Dostupni podaci govore da je u Srbiji i Crnoj Gori za sad izostala reforma sektora bezbednosti. O razlozima, ali i šire o reformi: rubrika „Analize - Istraživanja“.  Jedan od razloga je to što nema dovoljno stručnih znanja za koncipiranje i realizaciju reforme sektora bezbednosti. Opšti manjak specijalističkih znanja može biti delimično nadoknađen sabiranjem i objavljivanjem najvažnijih nalaza stranih i domaćih autora o reformi sektora bezbednosti i oružanih snaga. Vođeni ovim razlogom, G17 Institut i BCBP su upriličili izradu i publikovanje zbornika tekstova pod naslovom „Reforma sektora bezbednosti“.


     Priređivač je imao zadatak da izabere i tematski složi relevantne teorijske tekstove domaćih i stranih autora. Izabrani tekstovi su morali da ispunjavaju dva osnovna zahteva: prvo, da su savremeni i drugo, da poseduju dovoljan nivo teorijske opštosti. Sklopljeni zajedno, ovi nalazi polaznicima Škole, ali i drugim korisnicima, nude priliku da steknu početna teorijska i metodološka saznanja za uspešnije razumevanje i tematizovanje savremenih problema bezbednosti. Iz tog razloga su izostale monografske studije i analize tekućih bezbednosnih izazova  i iskušenja. Naglasak je stavljen na  istraživanja temeljnih bezbednosnih procesa u evroatlantskoj zajednici, kojoj nezavisno od svojih htenja pripadaju i sve postsocijalističke zemlje istočne, centralne i južne Evrope, uključujući Srbiju i Crnu Goru. Odatle su u izbor uvršteni samo tekstovi koji poseduju dovoljan nivo teoretičnosti, te time i opštosti. Odnosno tekstovi, koji teorijski analiziraju, sintetizuju i objašnjavaju obilnu empirijsku građu, te mogu biti (početni) teorijsko-metodološki vodič u razumevanju bezbednosnih izazova pred kojima se nalazi ne samo Srbija i Crna Gora, već i jugoistočna Evropa kao i cela evroatlantska regija. Izbor je, dabome, bio omeđen (ne)dostupnošću savremenih litararnih izvora. 

     Izabrani tekstovi su razvrstani u devet poglavlja sa namerom da se literaturom pokriju ključne teme, ali i da se u konačnom ishodu ponudi relativno celovit uvid u zahvat reforme sektora bezbednosti.

     U prvom poglavlju ("Pojam i sadržaji bezbednosti") su smeštene rasprave koje se bave istraživanjem raznovrsnih sadržaja, manifestacija i posledica imanja, tj. nemanja lične, grupne i kolektivne bezbednosti. Slede potom (poglavlje II: "Studije bezbednosti") teorijske rasprave o predmetu i zahvatu studija bezbednosti. One ujedno nude pregled i sažetu diskusiju dominantnih teorijskih pravaca u istraživanju i tumačenju bezbednosti. U trećem poglavlju ("Novi bezbednosni rizici"), među nalazima o novim bezbednosnim izazovima i rizicima, centralno mesto je dato istraživanjima terorizma, iz razumljivih razloga, te se od tri izabrana teksta dva odnose na ovu temu. Na ovu se temu sadržinski nadovezuju i prilozi iz četvrtog poglavlja ("Nova lica rata"), kojima su u centru  pažnje sve brojniji unutrašnji oružani sukobi motivisani združenim dejstvom etničkih, verskih, političkih i ekonomskih razloga. Uvođenjem temata "Evropska bezbednost" (poglavlje V) pažnja se čitalaca sužava na (evroatlantski) region unutar koga Srbija i Crna Gora danas tematizuju sopstvenu bezbednost. U tom okviru će uglavnom ostati i savremena razmatranja reformi odbrane i vojske (poglavlje VI), kao i teorijske diskusije o demokratskoj kontroli oružanih snaga (poglavlje VII). Dodatno je sužavanje zahvata Zbornika usledilo u poglavlju VIII ("Preobražaj postkomunističkih vojski"), koji domaćim čitaocima omogućava uporedbu sa tokovima i dometima (izostale) reforme Vojske Srbije i Crne Gore. Za tu svrhu njima su na kraju ponuđeni (poglavlje IX) nalazi o osobenostima civilno-vojnih odnosa u Srbiji i Crnoj Gori. Uz svaki tekst, priređivač je zadržao njegovu izvornu naučnu aparaturu, koja čitaocima može poslužiti kao dobar vodič u daljim studijama bezbednosti.

     Čitalac će lako primetiti  da su u Zbirku uvrštena samo dva teksta domaćih autora. Glavni razlog za to je nerazvijenost studija bezbednosti na univerzitetima u Srbiji i Crnoj Gori. Svedok tome je i činjenica da je tek od skora (školska 2001/2002) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a u sklopu Odeljenja za međunarodne studije, uveden nastavni predmet "Globalna i nacionalna bezbednost". Drugi razlog sledi iz dominacije ideološkog i dnevno-političkog poimanja bezbednosti zbog čega znatan broj tekstova domaćih autora ne može da odgovori stručnim zahtevima Zbirke. Izostanak većeg broja domaćih autora je, nadasve, uzrokovan činjenicom da će po završetku Škole biti objavljen zbornik radova (autorizovanih predavanja) o reformi sektora bezbednosti u Srbiji i Crnoj Gori.

     Dva teksta domaćih autora su u našu Zbirku stigla iz različitih razloga. Profesor dr Vojin Dimitrijević je davne 1973. godine u uvodnom delu svoje knjige (Pojam bezbednosti u međunarodnim odnosima, Savez udruženja pravnika Jugoslavije, Beograd, 1973, str. 7-38) na teorijski savremen način tematizovao značenja i sadržaje pojma bezbednost. Uvereni smo da će čitalac to lako prepoznati, pogotovo ako nalaze prof. dr Dimitrijevića uporedi sa kasnije pristiglim uvidima stranih autora. Tekst profesora dr Miroslava Hadžića uvršten je u Zbirku prvenstveno iz metodskih razloga. Time, naime, čitaocu nudimo  priliku da svoja saznanja, stečena tokom studije tekstova iz prethodnih osam poglavlja, proveri ili oproba na predočenim nalazima o osobenostima civilno-vojnih odnosa u Srbiji i Crnoj Gori.

     Uprkos mogućim i očekivanim nedostacima Zbirke koja sledi, slobodni smo je preporučiti studentima Fakulteta političkih nauka u Beogradu, kao i srodnih fakulteta i akademija u čijem su direktnom ili indirektnom zahvatu i studije bezbednosti. Uvereni smo da Zbirka može biti od koristi i nevladinim organizacijama u ostvarivanju raznovrsnih programa alternativnog obrazovanja za civilno društvo.

     Tehničke poslove u vezi sa izborom i pripremom Zbirke uspešno je obavio Dejan Orlić, diplomirani politikolog iz BCBP, na čemu mu izražavamo punu zahvalnost.

     Urednik publikacije je Miroslav Hadžić, profesor na Fakultetu političkih nauka i predsednik Upravnog odbora BCBP.

     Knjigu možete pročitati u biblioteci Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Sve informacije na office@bezbednost.org.

    • Tagovi: reforma, sektor bezbednosti, međunarodni bezbednosni izazovi, bezbednosna pretnja, globalna bezbednost, nacionalna bezbednost, studije bezbednosti, evropska bezbednost, nato, vojska, tranzicija
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •