•  
    • Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić, Marija Ignjatijević
     • Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?

     • Istraživačice BCBP Katarina Đokić i Marija Ignjatijević analizirale su razloge zbog kojih zaposleni napuštaju sistem odbrane i pripremile preporuke.

    • Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u Srbiji
     • Publikacije

     • Autor: Predrag Petrović
     • Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u Srbiji

     • Ključne aktere, uslove, događaje i mehanizme zarobljavanja bezbedno¬sno-obaveštajnog sektora, kao i utvrđivanje toka i dinamike ovog negativnog trenda i njegove posledice analizirao je izvršni direktor BCBP Predrag Petrović.

    • Nasilje i sport: nekad i sad
     • Publikacije

     • Autor: Ivana Jeremić, Saša Đorđević
     • Nasilje i sport: nekad i sad

     • Istraživački tim BCBP predstavlja izveštaj o kvalitetu, uticaju i rezultatima Nacionalne strategije za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama na smanjenje nasilnih incidenata u vezi sa sportskim događajem i huliganskim grupama, u periodu važenja ovog dokumenta od ...

    Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u SrbijiKljučne tačke reforme službi bezbednosti: Iskustvo Srbije, Severne Makedonije i Crne GoreKriminalizacija solidarnosti: Obračun sa aktivizmom Združene akcije „Krov nad glavom"Nasilje i sport: nekad i sad
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2002
     • Pregled jugoslovenskih propisa o sektoru bezbednosti: status ljudskih prava i demokratske kontrole

     • Otrežnjujuća slika o neskladu ustava na saveznom i republičkom nivou, dvosmislena legislativa koja rezultira nedovoljno odredjenim nadležnostima i odnosima medu institucijama, nedovoljno transparentnim procedurama za donošenje odluka, neadekvatno zaštićenim ljudskim pravima, i značajnim prostorom za neodgovornu i nekontrolisanu upotrebu bezbednosnih institucija od izvršne vlasti.

    • Osnovni problem zemalja koje ulaze u proces tranzicije ka demokratskim političkim sistemima je uspostavljanje demokratske i civilne kontrole nad oružanim snagama i drugim strukturama državne bezbednosti. Ova kontrola zahteva odgovarajući, jasan i dosledan, ustavni i pravni okvir koji institucionalizuje praksu, procedure i odnose medu glavnim akterima u procesu upravljanja, ali je u uvodu precizirano da su čvrsti ustavni i zakonski okviri neophodni, mada ne i dovoljni, uslovi za efikasnu i demokratsku kontrolu struktura bezbednosti. Njenoj efikasnosti i poštovanju ljudskih prava doprinose i prohodne i transparentne administrativne procedure i zrelo i angažovano civilno društvo.


     Istraživanje prikazano u ovoj knjizi preduzeto je kao deo šireg projekta proizašlog iz mandata koji su Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i East-West Institute (EWI) dobili od predsednika SRJ Vojislava Koštunice i premijera Srbije Zorana Ðindića početkom 2001. Kako bi pomogli u pripremi za sveobuhvatnu reformu bezbednosnog sektora radi prevazilaženja nasledja Miloševićevog vremena, DCAF i EWI su tokom godine multidisciplinarno procenili potrebe SRJ i Srbije za reformu - vojske, policije, tajnih službi i granične kontrole. U okviru toga, sakupljeni su, rezimirani, prevedeni i analizirani ključni pravni tekstovi koji se odnose na demokratsku kontrolu sektora bezbednosti, i na saveznom, i na republičkom nivou. Profesor Vojin Dimitrijević, iz Beogradskog centra za ljudska prava i profesor Miroslav Hadžić, iz Centra za civilno-vojne odnose, bili su glavni učesnici u procesu identifikovanja kritičnih oblasti za reformu, i u oblikovanju konkretnih preporuka koje su konačno predate predsedniku Vojislavu Koštunici i premijeru Zoranu Ðindiću u decembru 2001.

     U predgovoru, pod naslovom "Jugoslovensko vojno zakonodavstvo: usaglašenost sa standardima ljudskih prava i principima demokratije", prof. dr. Vojin Dimitrijević upozorava da bi "analiza ustava mogla stvoriti utisak da civilna kontrola nad vojskom već postoji i da ne treba ništa menjati, ali to nije slučaj". Naprotiv, ova analiza ima za cilj da ukaže na glavna odstupanja u ustavima SRJ i Srbije od prihvaćenih demokratskih standarda i standarda ljudskih prava, a obuhvata i zakone i propise o narodnoj odbrani, službama bezbednosti, Vojsci Jugoslavije (VJ) i vojnom sudstvu. Tako, na primer, dr Dimitrijević ukazuje da su "osnovna ljudska prava sasvim zanemarena u srpskom Ustavu, gde ni jedno pravo ili sloboda nisu potpuno nepovredivi. Korišćenje svakog prava može se ograničiti na bazi odluke Predsednika Srbije."

     U Pregledu su analizirani:

     1. USTAVNA ODREDJENJA ODBRANE I ORUŽANIH SNAGA - Ustav SRJ, Ustav Republike Srbije i Ustav Republike Crne Gore.

     2. ZAKON I PODZAKONSKI AKTI O ODBRANI - Zakon o odbrani SRJ, Uredba o organizovanju i izvršavanju materijalne obaveze, Odluka o odredjivanju zabranjenih zona, Pravilnik o organizaciji i radu inspekcije za vojnu obavezu, Uredba o organizovanju i izvršavanju radne obaveze, Uredba o mobilizaciji, Uredba o kriterijumima za utvrdjivanje podataka značajnih za odbranu zemlje koji se moraju čuvati kao državna ili službena tajna i o utvrdjivanju zadataka i poslova od posebnog značaja za odbranu zemlje koje treba štititi primenom posebnih mera bezbednosti, Uredba o organizovanju i osposobljavanju jedinica civilne zaštite i o merama zaštite i spasavanja civilnog stanovništva i materijalnih dobara, Uredba o kriterijumima za rasporedjivanje gradjana i normativima materijalnih sredstava za potrebe popune Vojske Jugoslavije i druge potrebe odbrane zemlje, Odluka o organizovanju priprema za odbranu, Odluka o odredjivanju vojnih i drugih objekata i rejona koji su zabranjeni za osmatranje, snimanje i pristup i o merama za njihovu zaštitu i Odluka o organizaciji i radu državnih organa i agencija gde se sprovodi evakuacija.

     3. ZAKON I PODZAKONSKI AKTI O VOJSCI JUGOSLAVIJE - Zakon o Vojsci Jugoslavije (predstavljen je i Predlog amandmana na Zakon o Vojsci Jugoslavije Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava), Uredba o službi civilnih lica u Vojsci Jugoslavije i Uredba o vršenju vojne obaveze.

     4. ZAKON I PODZAKONSKI AKTI O VOJNIM SUDOVIMA I VOJNOM TUŽIOCU - Zakon o vojnim sudovima, Uredba o izdržavanju pritvora za krivična dela iz nadležnosti vojnih sudova, Poslovnik o radu vojnih sudova za vreme ratnog stanja, Zakon o vojnom tužiocu i Uredba o organizaciji i radu vojnog tužioca za vreme ratnog stanja.

     5. ZAKON O VOJNIM ŠKOLAMA I VOJNO-NAUČNIM USTANOVAMA

     6. ZAKONI REPUBLIKE SRBIJE I PODZAKONSKI AKTI O ODBRANI - Zakon o odbrani Republike Srbije, Uredba o materijalnoj obavezi za potrebe odbrane, Uredba o organizovanju i izvršavanju radne obaveze, Uredba o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite, Uredba o načinu utvrdjivanja sposobnosti gradjana za izvršavanje obaveza u oblasti odbrane, Uputstvo o planiranju odbrane i Zakon o merama za slučaj vanrednog stanja.

     7.1. ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI O SLUŽBAMA BEZBEDNOSTI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA - Zakon o osnovama sistema državne bezbednosti SFRJ, Zakon o vršenju unutrašnjih poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave, Uredba o uniformama i oznakama pripadnika Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove, Uredba o naoružanju radnika milicije u Saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove, Uredba o uniformi i oznakama zvanja radnika milicije u Saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove, Pravilnik o obrascu legitimacije ovlašćenih službenih lica u saveznom ministarstvu za unutrašnje poslove, Pravilnik o vršenju službe ovlašćenih službenih lica u Saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove i Pravilnik o načinu i uslovima upotrebe vatrenog oružja, gumene palice i drugih sredstava prinude.

     7.2. SRBIJA - Zakon Republike Srbije o unutrašnjim poslovima (ZUP), Uredba o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Pravilnik o službenoj legitimaciji ovlašćenih službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova, Pravilnik o legitimaciji radnika na odredjenim dužnostima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Pravilnik o naknadama radnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji se upućuju na vršenje službene dužnosti, Pravilnik o uniformi i oznakama uniformisanih pripadnika policije, Pravilnik o zvanjima pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Pravilnik o uslovima i načinu upotrebe sredstava prinude, Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Pravilnik o utvrdjivanju poslova koji su nespojivi sa službenom dužnošću radnika, Pravilnik o naoružanju ovlašćenih službenih lica i radnika na odredjenim dužnostima, Uputstvo o Danu bezbednosti, Zakon o činovima pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Pravilnik o ocenjivanju rada i sticanju i gubitku čina pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Zakon o javnom redu i miru i Uredba o skidanju oznake poverljivosti sa dosijea vodjenih o gradanima Republike Srbije u Službi državne bezbednosti.

     Urednici izdanja su Philipp Fluri iz Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga, i Miroslav Hadžić, profesor na Fakultetu političkih nauka.

    • Tagovi: Srbija, pravo, vladavina prava, pravni okvir, zakon, kontrola, nadzor, demokratija, demokratizacija, tranzicija, reforma, sektor bezbednosti, odbrana, unutrašnji poslovi, ljudska prava
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •