•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Oformljena radna grupa za političke kriterijume u okviru NKEU

  •  
  • Datum: 24. januar 2020.

   Praćenje stanja demokratije i slobode izražavanja i medija u Srbiji biće u fokusu nove Međusektorske radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za političke kriterijume, koja je osnovana 24. januara 2020. u Beogradu.

   Direktor Igor Bandović  predstavljaće BCBP u ovoj radnoj grupi NKEU.

   „Stanje demokratije, sloboda medija i izražavanja su najvažniji interesi građana Srbije i kad su ugroženi, predstavljaju pretnju po njihovu bezbednost i bezbednost čitavog demokratskog poretka države. Svaki reformski proces, uključujući i proces evropskih integracija, mora da ima ove principe kao vodilje kako bi na kraju dao rezultate koji idu u korist celom društvu,“ istakao je Bandović.

   Nova međusektorska grupa NKEU biće posvećena redovnom praćenju stanja reformi u oblasti razvoja demokratije i informisati građane, jer je se radi o pitanjima koja su od suštinskog interesa javnosti, naglasio je koordinator radne grupe Srđan Majstorović (CEP).

   „Odluka BCBP-a da se priključi Međusektorskoj grupi za političke kriterijume NKEU je vođena idejom da insistiramo na vrednostima koje čine suštinu rada BCBP-a: da bez demokratije, slobodnih izbora, podele vlasti i odgovornosti nosilaca javnih funkcija, kulture dijaloga i civilne kontrole službi bezbednosti ne može da uspe ni jedan reformski proces, a da evropske integracije prvenstveno moraju da se vode ovim načelima kako bi ostvarile svoju svrhu,“ obrazložio je Bandović.

   Tim BCBP učestvuje u nekoliko radnih grupa NKEU, a koordinira Radnom grupom za Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost.

   Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •