•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Tematska otvorena vrata u Šapcu: Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?

  •  
  • Datum: 13. decembar 2019.

   Građani Šapca će imati priliku da sa predstavnicima pravosuđa razgovaraju o izvršnom postupku i razreše nedoumice u okviru tematskih otvorenih vrata koja će se održati 13. decembra 2019. od 17č u biblioteci Osnovnog suda (IV sprat, Karađorđeva 25, Šabac).

   Govore:

   • Istraživač BCBP Saša Đorđević
    Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom
   • Svetlana Dimitrijević, sudija  Osnovnog suda u Šapcu
    Nova uloga sudova u izvršnom postupku - glavni izazovi
   • Mila Milosavljević, javna izvršiteljka
    Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju
   • Uroš Poluga, USAID Projekat vladavine prava
    Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku
   • Dušan Pokuševski, Beogradski centar za ljudska prava, moderator
   Potvrdite učešće do 12. decembra do 17č na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975.
    
   U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Šapcu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata u okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku. Projekat je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •