•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Diskusija o finalnom predlogu revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 24

  •  
  • Datum: 16. decembar 2019.

   Završetak revizije Akcionog plana za Poglavlje 24 tema je sastanka koji Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizuje kao koordinator Radne grupe za Poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) sa Pregovaračkom grupom za pitanja pravde, slobode i bezbednosti.

   Sastanak će biti održan u ponedeljak 16. decembra 2019. godine od 13č u Palati „Srbija“ (Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo - SIV1, sala broj 470).

   Glavna tema sastanka je diskusija o finalnom predlogu revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 24 pred njegovo usvajanje na Vladi. Osnovne novine su usaglašavanje našeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU do kraja 2021. godine i pomeranje rokova za neispunjene aktivnosti do tog roka. Drugi razlog za reviziju Akcionog plana jeste taj što aktuelna verzija pisana na osnovu preporuka iz Izveštaja sa skrininga, te nije sadržao mere za sva prelazna merila dobijena upravo u okviru Zajedničke pregovaračke pozicije Republike Srbije i Evropske unije, jula meseca 2016. Godine Izmenama ovog dokumenta, Vlada Srbije žele da ukaže da spremna da završi ispunjenje prelaznih merila postavljena u Zajedničkoj poziciji EU za ovo poglavlje (str. 19-30) i da dobije merila za zatvarnje ovog poglavlja.

   Akcioni plan je najviši strateški u kom su izlistane ključne reforme neophodne sa usklađivanje sa pravnim tekovinama i institucionalnim mehanizmima EU u oblastima azila, migracija, vizne politike, bezbednosti granica, pravosudne, policijske i carinske saradnje, borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, droge i falsifikovanja evra, kao i rokovi i nadležni organi za sprovođenje reformi.

   Prvi deo sastanka biće otvoren za medije i javnost.

   Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete sastanku u delu koji je otvoren za javnost, molimo Vas da nas o tome obavestite mejlom na adresu office@bezbednost.org ili telefonom na broj 381 11 3287 226.

    Na otvorenom delu sastanka govoriće:

   • Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i koordinatorka Radne grupe NKEU za poglavlje 24
   • Jugoslav Milačić, član užeg Pregovaračkog tima zadužen za poglavlja 23, 24 i 35
   • Zoran Lazarov, predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24, Ministarstvo unutrašnjih poslova

   Diskutovaće na sledeće teme:

   • Koje su najznačajnije preporuke Evropske komisije za izmenu i dopunu Akcionog plana Akcionog plana za ovo poglavlje?
   • Koje su ključne novine u revidiranom Akcionom planu za Poglavlje 24?
   • Koji su najvažniji ciljevi i aktivnosti uneti da bi se obezbedilo ispunjenje prelaznih merila?
   • Koji su najvažniji rokovi za ispunjenje prelaznih merila do 2021. godine?
   • Koje su prioriteti (usvajanje zakona, strategija, institucionalne reforme) u sprovođenju Akcionog plana u 2020. godini?

   U zatvorenom delu sastanka koordinatori za potpolitike u okviru Poglavlja 24 predstaviće ključne izmene Akcionog plana u pojedinačnim oblastima - migracije, azila, kontrole spoljnih granica, Šengena, pravosudne, policijske i carinske saradnje, borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, droga i falsifikovanja evra. Takođe, u ovom delu će se dogovarati naredni koraci i sastanci NKEU sa Pregovaračkom radnom grupom.

   Nacionalni konvent o Evropskoj uniji  je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •