•  
    • Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić, Marija Ignjatijević
     • Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?

     • Istraživačice BCBP Katarina Đokić i Marija Ignjatijević analizirale su razloge zbog kojih zaposleni napuštaju sistem odbrane i pripremile preporuke.

    • Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u Srbiji
     • Publikacije

     • Autor: Predrag Petrović
     • Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u Srbiji

     • Ključne aktere, uslove, događaje i mehanizme zarobljavanja bezbedno¬sno-obaveštajnog sektora, kao i utvrđivanje toka i dinamike ovog negativnog trenda i njegove posledice analizirao je izvršni direktor BCBP Predrag Petrović.

    • Nasilje i sport: nekad i sad
     • Publikacije

     • Autor: Ivana Jeremić, Saša Đorđević
     • Nasilje i sport: nekad i sad

     • Istraživački tim BCBP predstavlja izveštaj o kvalitetu, uticaju i rezultatima Nacionalne strategije za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama na smanjenje nasilnih incidenata u vezi sa sportskim događajem i huliganskim grupama, u periodu važenja ovog dokumenta od ...

    Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u SrbijiKljučne tačke reforme službi bezbednosti: Iskustvo Srbije, Severne Makedonije i Crne GoreKriminalizacija solidarnosti: Obračun sa aktivizmom Združene akcije „Krov nad glavom"Nasilje i sport: nekad i sad
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2019
     • Analiza Procene uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti korišćenjem sistema video nadzora Ministarstva unutrašnjih poslova

     • BCBP je sa SHARE fondacijom i Partnerima za demokratske promene Srbija analizirao „Procenu uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti korišćenjem sistema video nadzora" koju je izradilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

    • Procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti korišćenjem sistema video nadzora MUP-a ne ispunjava ni formalne ni materijalne uslove propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Shodno tome, Ministarstvo unutrašnjih poslova bi trebalo da do daljeg obustavi uvođenje sistema za pametan video nadzor.

     MUP je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti izradio Procenu uticaja i, takođe u skladu sa propisanom procedurom, dokument dostavio Poverniku na mišljenje, što je pohvalna reakcija nadležnih na višemesečne zahteve stručne javnosti, posebno s obzirom na to da je novi Zakon stupio na snagu krajem avgusta, a da je Procena izrađena već u toku septembra.

      

     Uvidom u dokument, javnost je po prvi put zvanično upoznata sa konkretnim detaljima koji se tiču najavljenog sistema video nadzora, o kome su nas do sada, neformalno i često kontradiktorno, informisali jedino zvaničnici policije.

      

     Nažalost, propuštena je prilika da se putem Procene uticaje odgovori na sva pitanja od interesa za javnost, kao i da se ispuni zakonska obaveza u formalnom i materijalnom smislu.

      

     1. Procena uticaja ne ispunjava minimum propisanih zakonskih elemenata naročito u delu koji se odnosi na inteligentni video nadzor, a koji izaziva najviše interesovanja i zabrinutosti domaće i strane javnosti. Metodologija izrade i struktura Procene uticaja nisu usaglašeni sa zahtevima Zakona:

      - Ne postoji sveobuhvatan opis predviđenih radnji obrade podataka o ličnosti u slučaju inteligentnog video nadzora;

      - Nisu procenjeni rizici po prava i slobode lica na koja se podaci odnose;

      - Nisu opisane mere koje se nameravaju preduzeti u odnosu na postojanje rizika;

      - Delimično su opisane tehničke, organizacione i kadrovske mere u cilju zaštite podataka.
     2. Sporan je pravni osnov za masovno korišćenje sistema za inteligentni video nadzor.
     3. Pozitivni efekti na smanjenje kriminaliteta izneti u Proceni uticaja su precenjeni usled činjenice da su relevantna istraživanja i uporedna praksa korišćeni selektivno.
     4. Nije utvrđeno da je upotreba inteligentnog video nadzora neophodna zarad javne bezbednosti, niti da je upotreba ovako invazivne tehnologije proporcionalna uzimajući u obzir rizike po prava i slobode građana.
     5. Procena uticaja sadrži primere zemalja koje se umnogome oslanjaju na video nadzor, i prenebregava rastući trend zabrane ili ograničavanja ovakvih sistema u svetu, zbog prepoznatih rizika po prava i slobode građana.
     6. Postoji veliki broj nedoumica i nelogičnosti oko korišćenja pametnog video nadzora zbog protivrečnih informacija iz Procene uticaja i izjava MUP-ovih zvaničnika u medijima.
    • Tagovi: video nadzor, zaštita podataka o ličnosti
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •