•  
    • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Marko Drajić
     • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije

     • U ovom dokumentu se ističe da je Mađarska trenutno najbliži spoljnopolitički partner Srbiji. Navodi se da se između ove dve države više ne otvaraju bilo kakva sporna bilateralna pitanja, a politički i ekonomski interesi se sve više poklapaju. Vrednosti na kojima počivaju vlasti ove dve ...

    • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi
     • Publikacije

     • Autor:
     • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi

     • Izveštaj o zarobljavanju države u Srbiji je pionirski rad BCBP-a koji ima za cilj dokumentovanje i dekonstruisanje tekućeg procesa zarobljavanja države u sektoru bezbednosti kroz predstavljanje mehanizama, aktera i posledica ovog procesa.

    • Policija u vreme vanrednog stanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Policija u vreme vanrednog stanja

     • U izveštaju je procenjeno koliko je u vanrednim okolnostima policija postupala u skladu sa demokratskim standardima policijskog rada. Predstavljena je analiza konteksta vanrednog stanja u Srbiji, a zatim analizirani zadaci i rezultati policije, te slučajevi u kojima postoje indicije o ...

    • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Jelena Pejić Nikić, Katarina Đokić, Marija Ignjatijević, Saša Đorđević
     • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije

     • Srbija je tokom 52 dana vanrednog stanja pala na testu demokratije zbog niza propusta i nepravilnosti u postupanju i kontroli sektora bezbednosti, zaključak je analize Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

    • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Maja Bjeloš, Marko Drajić
     • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike

     • Maske su pale i interesi srpske spoljne politike su ogoljeni tokom pandemije COVID-19. Ti interesi ne počivaju na vrednostima opšteg dobra, već na mehanizmu za očuvanje postojećeg unutrašnjeg poretka. To je jedan od zaključaka u spoljnopolitičkoj analizi Beogradskog centra za bezbednosnu ...

    Srbija i Mađarska – razbijanje demokratijeSektor bezbednosti u zarobljenoj državiPolicija u vreme vanrednog stanjaSektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratijeMaske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2019
     • Zaštita ličnih podataka u organima sprovođenja zakona u Evropskoj uniji: prava pojedinaca

     • Prikaz praktične politike odgovara na pitanje koja prava imate ako sudovi, policija, tužilaštvo i zatvori obrađuju Vaše lične podatke u vezi sa određenim krivičnim delom ili pretnjama javnoj bezbednosti.

     • Pravo na obaveštenje

     Nadležni organ mora da te, proaktivno ili na tvoj zahtev, obavesti o tome da li obrađuje tvoje lične podatke, i to koju vrstu podataka, po kom pravnom osnovu, u koje svrhe, koliko dugo će te podatke čuvati i sa kim ih razmenjuje. Naročito imaš pravo da te obaveste ukoliko dođe do ozbiljne povrede tvojih ličnih podataka.

     • Pravo na pristup

     Imaš pravo da tražiš i dobiješ pristup ličnim podacima koje nadležni organ poseduje o tebi.

     • Pravo na ispravku

     Ako uočiš da su tvoji lični podaci u posedu nadležnog organa netačni, zastareli ili nepotpuni, možeš da od njega tražiš da te podatke ispravi i dopuni.

     • Pravo na brisanje

     Imaš pravo da tražiš od nadležnog organa da izbriše tvoje lične podatke ako se obradom tih podataka krše tvoja prava i važeći propisi.

     • Pravo na ograničenje obrade

     Možeš da tražiš od nadležnog organa da, dok se ne utvrdi da li su tvoji lični podaci tačni, ograniči obradu tih podataka.

     U određenim situacijama nadležni organ može da ograniči iznad navedena prava. Možeš da se obratiš Povereniku za zaštitu ličnih podataka ako želiš da proveriš da li se sa tvojim ličnim podacima postupa u skladu sa zakonom.

     • Pravo na ljudsku intervenciju

     U slučaju da trpiš negativne posledice ili diskriminaciju zbog odluke nadležnog organa koja je doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade ličnih podataka, dakle na osnovu profila koji izradi mašina, imaš pravo da tražiš da neko lice proveri da li je mašina načinila propust.

     • Kategorizacija lica

     Nadležni organi moraju da vode računa o tome kojoj kategoriji lica pripadaš:

     a)      osumnjičeni, optuženi ili okrivljeni

     b)      osuđenici

     c)       žrtve

     d)      druga povezana lica (svedoci, informanti, saradnici, srodnici )

      

     * Ova prava imaš i ako nisi građanin EU.

    • Tagovi: Policijska direktiva
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •