•  
    • Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić, Marija Ignjatijević
     • Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?

     • Istraživačice BCBP Katarina Đokić i Marija Ignjatijević analizirale su razloge zbog kojih zaposleni napuštaju sistem odbrane i pripremile preporuke.

    • Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u Srbiji
     • Publikacije

     • Autor: Predrag Petrović
     • Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u Srbiji

     • Ključne aktere, uslove, događaje i mehanizme zarobljavanja bezbedno¬sno-obaveštajnog sektora, kao i utvrđivanje toka i dinamike ovog negativnog trenda i njegove posledice analizirao je izvršni direktor BCBP Predrag Petrović.

    • Nasilje i sport: nekad i sad
     • Publikacije

     • Autor: Ivana Jeremić, Saša Đorđević
     • Nasilje i sport: nekad i sad

     • Istraživački tim BCBP predstavlja izveštaj o kvalitetu, uticaju i rezultatima Nacionalne strategije za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama na smanjenje nasilnih incidenata u vezi sa sportskim događajem i huliganskim grupama, u periodu važenja ovog dokumenta od ...

    Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?Anatomija zarobljavanja bezbednosno-obaveštajnog sektora u SrbijiKljučne tačke reforme službi bezbednosti: Iskustvo Srbije, Severne Makedonije i Crne GoreKriminalizacija solidarnosti: Obračun sa aktivizmom Združene akcije „Krov nad glavom"Nasilje i sport: nekad i sad
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2019
     • Zaštita ličnih podataka u organima sprovođenja zakona u Evropskoj uniji: prava pojedinaca

     • Prikaz praktične politike odgovara na pitanje koja prava imate ako sudovi, policija, tužilaštvo i zatvori obrađuju Vaše lične podatke u vezi sa određenim krivičnim delom ili pretnjama javnoj bezbednosti.

     • Pravo na obaveštenje

     Nadležni organ mora da te, proaktivno ili na tvoj zahtev, obavesti o tome da li obrađuje tvoje lične podatke, i to koju vrstu podataka, po kom pravnom osnovu, u koje svrhe, koliko dugo će te podatke čuvati i sa kim ih razmenjuje. Naročito imaš pravo da te obaveste ukoliko dođe do ozbiljne povrede tvojih ličnih podataka.

     • Pravo na pristup

     Imaš pravo da tražiš i dobiješ pristup ličnim podacima koje nadležni organ poseduje o tebi.

     • Pravo na ispravku

     Ako uočiš da su tvoji lični podaci u posedu nadležnog organa netačni, zastareli ili nepotpuni, možeš da od njega tražiš da te podatke ispravi i dopuni.

     • Pravo na brisanje

     Imaš pravo da tražiš od nadležnog organa da izbriše tvoje lične podatke ako se obradom tih podataka krše tvoja prava i važeći propisi.

     • Pravo na ograničenje obrade

     Možeš da tražiš od nadležnog organa da, dok se ne utvrdi da li su tvoji lični podaci tačni, ograniči obradu tih podataka.

     U određenim situacijama nadležni organ može da ograniči iznad navedena prava. Možeš da se obratiš Povereniku za zaštitu ličnih podataka ako želiš da proveriš da li se sa tvojim ličnim podacima postupa u skladu sa zakonom.

     • Pravo na ljudsku intervenciju

     U slučaju da trpiš negativne posledice ili diskriminaciju zbog odluke nadležnog organa koja je doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade ličnih podataka, dakle na osnovu profila koji izradi mašina, imaš pravo da tražiš da neko lice proveri da li je mašina načinila propust.

     • Kategorizacija lica

     Nadležni organi moraju da vode računa o tome kojoj kategoriji lica pripadaš:

     a)      osumnjičeni, optuženi ili okrivljeni

     b)      osuđenici

     c)       žrtve

     d)      druga povezana lica (svedoci, informanti, saradnici, srodnici )

      

     * Ova prava imaš i ako nisi građanin EU.

    • Tagovi: Policijska direktiva
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •