•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Kako doći do merljivih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala?

  •  
  • Datum: 10. jun 2019.

   Borba protiv organizovanog kriminala u kontekstu reforme policije tema je panela o Poglavlju 24 u okviru sedme Plenarne sednice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koja će se održati u ponedeljak, 10. juna od 15č u Beogradu.

   Protekle su tri godine od kada je Republika Srbija otvorila pregovore o Poglavlju 24 - Pravda, sloboda i bezbednost sa Evropskom unijom. Akcioni plan za ovo poglavlje predviđa sveobuhvatne reforme koje imaju za cilj da do kraja 2021. godine usaglase propise i prakse organa za sprovođenje zakona sa standardima EU. Ovo je ujedno i oblast saradnje unutar EU koja se najbrže razvijala u poslednjih nekoliko godina kao odgovor na migrantsku krizu i terorističke napade. Budući da se nalazi na polovini planiranog puta, Ministarstvo unutrašnjih poslova trenutno sprovodi srednjoročnu reviziju Akcionog plana za Poglavlje 24 sa ciljem da ovaj dokument unapredi i da odgovori na prelazna merila Evropske komisije, ali i da otkloni uočene nedostatke tokom njegove primene.

   Profesionalna, pouzdana i efikasna policijska organizacija osnovni je preduslov napretka u Poglavlju 24, a borba protiv organizovanog kriminala postavljena je kao jedan od prioriteta. Uprkos tome, Izveštaj Evropske komisije za Srbiju za 2019. godinu u ovoj oblasti konstatuje da nije bilo nikakvog napretka u odnosu na prethodnu i ponavlja tri ključne preporuke:

   1. napraviti merljivi napredak u oblasti istraga, krivičnog gonjenja i pravosnažnih presuda slučajeva organizovanog kriminala, uključujući pranje novca, zasnovan na proaktivnim istragama,
   2. obezbediti operativnu autonomiju policije u odnosu na Ministarstvo unutrašnjih poslova u predistražnoj i istražnoj fazi,
   3. ojačati nezavisnost i kapacitete Sektora unutrašnje kontrole.

   Organizacije građanskog društva iz Srbije ukazuju na potrebu da se, umesto štikliranja aktivnosti iz strateških dokumenata, pojača tempo reformi i fokus stavi na postizanje merljivih rezultata kroz efikasniju saradnju nadležnih državnih organa.

   Pitanja za diskusiju:

   • Šta su glavni razlozi izostanka opipljivih rezultata u ovoj oblasti i negativnih ocena Evropske komisije?
   • Kako da znamo da smo uspeli, kad policija, tužilaštvo i sudovi mere različite stvari?  Da li postoji zajednički odgovor na problem organizovanog kriminala?
   • Šta  novinari i organizacije civilnog društva vide kao izazove, a zvanična statistika ne uspeva da uhvati?
   • Zašto su organi za sprovođenje zakona efikasniji u suzbijanju određenih krivičnih dela organizovanog kriminala (npr. krijumčarenje ljudi), a manje za neka druga dela?
   • U kom pravcu treba nastaviti reformu policije da bi se osiguralo da njena organizaciona struktura i način rada omoguće nezavisnost policije od upliva kriminala i uticaja politike na istrage, kao što je konstantovano u Zajedničkoj poziciji EU za ovo poglavlje?
   • U kojoj meri je policija nezavisna od službi bezbednosti u vođenju krivičnih istraga i kakva bi njihova uloga trebalo da bude?
   • Kako iskoristiti tekući proces revizije Akcionog plana za Poglavlje 24 da bi se uklonili uočeni nedostaci i osigurao napredak?

   Govore:

   • Zoran Lazarov, Ministarstvo unutrašnjih poslova
   • Lidija Komlen Nikolić, Udruženje tužilaca Srbije
   • Bojan Elek, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
   • Milica Vojinović, Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK)                        
   • moderatorka: Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i koordinatorka Radne grupe NKEU za poglavlje 24
    
    Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •