•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • 7 godina BCBP-a na globalnoj listi najprestižnijih istraživačkih centara

  •  
  • Datum: 31. januar 2019.

   Već sedmu godinu za redom Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) nalazi se u društvu najcenjenijih istraživačkih centara na svetu na globalnoj rang listi Global Go To Think Tank Index Report!

   Univerzitet u Pensilvaniji (SAD) tradicionalno objavljuje najsveobuhvatniju godišnju rang listu vodećih istraživačkih centara iz celog sveta.

   U oblastima odbrane i nacionalne bezbednosti, kao i spoljne politike i međunarodnih odnosa BCBP je najbolje ocenjeni tink-tenk iz regiona.

   U 2018. BCBP je rangiran kao:

   • 18. na listi svih tink-tenkova iz Centralne i Istočne Evrope,
   • 57. na svetu u istraživačkoj oblasti Odbrana i nacionalna bezbednost i
   • 59. na svetu u istraživačkoj oblasti Spoljna politika i međunarodni odnosi.

   Mali broj tink-tenkova uopšte bude nominovan za rangiranje svake godine, a posebno sa Zapadnog Balkana, stoga je ulazak na rang listu dostignuće samo po sebi i čestitamo svim kolegama iz Srbije i regiona koje su se našle na ovogodišnjoj listi.

   Neki od kriterijuma koji su korišćeni pri ocenjivanju organizacija su:

   • Kvalitet, posvećenost i ugled rukovodstva i zaposlenih;
   • Odnos sa kreatorima politika i ostalim političkim akterima;
   • Sposobnost za uključivanje novih glasova u proces kreiranja politika;
   • Mogućnost za kreiranje novih znanja i alternativnih ideja;
   • Kvalitet, broj i doseg istraživanja i analiza;
   • Medijska vidljivost;
   • Upotreba društvenih mreža u cilju povezivanja sa donosiocima odluka, novinarima i javnošću;
   • Uticaj na društvo.

   Global Go To Think Tank Index je odgovor Univerzitetu u Pensilvaniji (Program za istraživačke centre i civilno društvo) na veliki broj zahteva donosilaca odluka, donatora i novinara da se naprave liste najeminentnijih nacionalnih, regionalnih i internacionalnih istraživačkih centara. U procesu nominovanja i ocenjivanja pored tink tenkova učestvovalo je više od 3.500 predstavnika univerziteta, instituta, vladinih, nevladinih, međunarodnih i donatorskih organizacija, kao i nezavisnih eksperata i novinara. Organizacije su rangirane u 50 kategorija, prema regionu kome pripadaju, oblastima koje istražuju i posebnim rezultatima koje su ostvarile. 

   Uloga tink-tenkova danas

   Izveštaj ističe da tink-tenkovi igraju ključnu ulogu u analiziranju, razvijanju i promovisanju rešenja kroz javne politike, i moraju praktikovati preciznost, odgovornost, inovacije i pristupačnost u vremenu koje obeležava:

   • Ekonomska nesigurnost
   • Fizička nesigurnost
   • Promena nacionalnog i ličnog identiteta
   • Novi svetski (ne)red
   • Nesigurnost informacija
   • Revolucionarne promene u nauci, tehnologiji i društvu zajedno sa promenama koje donosi ekonomski i vojni uspon Azije
   • Nedostatak odgovora
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •