•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Rizici od zloupotrebe neprofitnog sektora u cilјu finansiranja terorizma – stav civilnog društva

  •  
  • Datum: 17. maj 2018.

   Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije je u saradnji sa Upravomza sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) - Misija u Srbiji, organizovala dva skupa pod nazivom Rizici od zloupotrebe neprofitnog sektora u cilјu finansiranja terorizma“, u Nišu 14. maja i u Novom Sadu 17. maja 2018. Na skupovima je učestvovalo 20 predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) iz Srbije koji su izložili svoje mišljenje o tome u kojoj meri su rizici od zloupotrebe OCD u svrhe finansiranja terorizma i nasilnog ekstremizma prisutne u Srbiji. Na osnovu razgovora sa predstavnicima OCD koji su učestvovali na ovim skupovima, možemo izdvojiti nekoliko zaključaka kao važnih za ovu temu.

   Najpre, OCD je relativno lako osnovati, a sektor je jako heterogen te je zloupotreba OCD-a u svrhe finansiranja terorizma i nasilnog ekstremizma realna i moguća, ali je znatno manja u Srbiji nego u nekim drugim kontekstima. Drugo, nisu sve OCD u riziku da budu zloupotrebljene za svrhe finansiranja terorizma, te ne treba posmatrati ceo sektor identično. Da bi se to postiglo, neophodno je uraditi analizu civilnog sektora te jasno utvrditi koje su organizacije u podložne zloupotrebi, odnosno utvrditi jasne pokazatelje da su neke organizacije u riziku da budu zloupotrebljene.

   Treće, naspram toga treba i osmisliti odgovor državnih institucija ali i organizacija civilnog društva. Gotove sve OCD, a posebno one iz sredina u kojima se pojavio fenomen tzv. stranih boraca,  smatraju da je rizik od zloupotrebe OCD za svrhe finansiranja terorizma u Srbiji vrlo mali, te da dosadašnja iskustva ukazuju da su finansiranja ekstremističkih grupacija išla putem više manjih a direktnih transfera finansijskih sredstava, čija namena je raznovrsna i tek kasnije se određuje. Zato je u borbi protiv ovog fenomena važan, pre svega, dobar obaveštajni rad a ne široka i dubinska kontrola finansijskih transakcija i organizacija civilnog društva.

   Četvrto, borba protiv finansiranja terorizma jeste jedan od prioriteta EU i obaveza je Srbije da uskladi svoju politiku u ovoj oblasti, ali ovo usklađivanje ne sme biti iskorišćeno kao izgovor za ograničavanje prava na slobodu udruživanja i izražavanja građana. Iskustva pojedinih država ukazuju da je prethodno rečeno ne samo moguće već i da su glavna meta politika, aktivnosti i mera protiv finansiranja terorizma u mnogo većoj meri organizacije koje su kritički nastrojene a mnogo manje one koje su zaista uključene u finansiranje terorizma i ekstremizma. Kako bi se ovo izbeglo neophodno je da se uvaže prethodno rečeni predlozi OCD-a te da one budu stalno uključene u definisanje i realizaciju politika u ovoj oblasti.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •