•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Doprinos građanskog društva planiranju razvojne pomoći namenjene Srbiji

  •  
  • Datum: 20. jul 2018.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku, kao vodeća organizacija za oblasti pravde i unutrašnjih poslova u okviru Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO mehanizam), od osnivanja ove platforme učestvuje u aktivnostima koje se tiču programiranja, praćenja i evaluacije razvojne pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA i IPA II fondovi Evropske unije) i drugih bilateralnih donatora zainteresovanih za oblast vladavine prava. Uz učešće ostalih 16 organizacija koje su u okviru SEKO mehanizma aktivne u oblastima pravde i unutrašnjih poslova, u toku 2018. godine sprovedene su sledeće aktivnosti:

   Ministarstvo za evropske integracije sredinom 2018. pokrenulo je konsultacije u vezi sa izradom novog Višegodišnjeg planskog dokumenta za period 2019-2025. godine. Ovaj dokument ima za cilj da precizira nacionalne prioritete i mere razvoja u kojima će sufinansiranje iz razvojne pomoći imati najveći uticaj, sve do 2025. godine kada je, u skladu sa novom Strategijom za Zapadni Balkan Evropske unije, predviđen i okvirni datum da Srbija dobije punopravno članstvo u EU. U okviru priprema za izradu ovog dokumenta predstavnici SEKO konzorcijuma za oblasti pravde i unutrašnjih poslova prisustvovali su uvodnom sastanku 11. juna 2018. na kome su predstavljeni prioriteti Republike Srbije i okviran plan za izradu uz učešće predstavnika građanskog društva. Predstavnici SEKO za vladavinu prava i unutrašnje poslove uzeli su učeće na sastancima Sektorskih radnih grupa (SRG) za ove oblasti, koji su održani 18-19. jula 2018. u hotelu Metropol Palace.Radni sastanci SRG imali su za cilj da omoguće diskusiju o predlogu šire liste sektorskih specifičnih ciljeva i mera koje su definisane na osnovu sveobuhvatne analize nacionalnog i podnacionalnog strateškog okvira, strateškog okvira EU i međunarodnih razvojnih partnera, kao i analize relevantnih statističkih podataka i konsultacija održanih sa partnerima na nacionalnom nivou. Akcenat sastanka bio je na predstavljanju rezultata analize i konsultacija, kao i diskusija o identifikovanim sektorskim ciljevima i merama koji bi trebalo da omoguće usmeravanje međunarodnih razvojnih sredstava na sufinansiranje prioritetnih sektorskih reformi. U ovkiru ovog procesa, oOrganizacije civilnog društva će u okviru ovog procesa dostaviti komentare na radnu verziju Višegodišnjeg planskog dokumenta krajem jula.

   Dodatno, u periodu od februara do jula 2018. godine, predstavnik BCBP učestvovao je u evaluaciji sektorskog pristupa u IPA II (Evaluation of Sector Approach under IPA II), koje sprovodi Evropska komisija,  u okviru koje je uzeo učešće u terenskoj misija evaluatora u Republici Srbiji za sektore Reforme drzavne uprave/javnih finansija i Pravde, te dostavio komentare na radnu verziju izveštaja. Cilj terenske misije je da se potvrdi doprinos sektorskog pristupa u IPA II kroz unapredjeno programiranje, bolje vlasništvo, poboljšana dostignuća u sektoru, kao i unapređen kvalitet učešca civilnog društva u ovom procesu.

   Pored ovoga, predstavnik BCBP učestvovao je i  u evaluaciji koju je Evropska komisija sprovela u okviru svoje podrške sektoru vladavine prava u zemljama susedstva i kandidatima i potencijalnim kandidatima (Evaluation of EU support to Rule of Law  in neighbourhood countries and candidates and potential candidates of enlargement 2010-2017), u okviru koje je sprovedena terenska misija evaluatora u Republici Srbiji. Nalazi i preporuke ove evaluacije biće korišćeni prilikom programiranja i sprovođenja EU podrške u sektoru vladavine prava. Terenska misija bila je u poseti Srbiji uz period 2-6. jula tokom koje je predstavnik BCBP u intervjuu sa evaluatorima predstavio domete reformi u okviru oblasti pravde iz ugla građanskog društva.

   SEKO za oblast pravde dobio je početkom tekuće godine novu članicu, Inicijativu za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S). Ova organizacija osnovana je kao neprofitna nevladina organizacija uz podršku međunarodne organizacije Disability Rights International (DRI) koja je prepoznala potrebu za stalnim prisustvom i jačanjem pokreta za prava osoba sa invaliditetom u Srbiji. MDRI je u potpunosti posvećena zaštiti i promociji ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama te ostvarenju njihove pune uključenosti i učešća u društvu. Posebnu pažnju posvećuje deci i odraslim osobama koje se nalaze pod rizikom ili već borave u institucijama socijalne zaštite i psihijatrijskim bolnicama, s obzirom da oni čine najugroženiju i najmarginalizovaniju grupu.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •