•  
    • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Marko Drajić
     • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije

     • U ovom dokumentu se ističe da je Mađarska trenutno najbliži spoljnopolitički partner Srbiji. Navodi se da se između ove dve države više ne otvaraju bilo kakva sporna bilateralna pitanja, a politički i ekonomski interesi se sve više poklapaju. Vrednosti na kojima počivaju vlasti ove dve ...

    • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi
     • Publikacije

     • Autor:
     • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi

     • Izveštaj o zarobljavanju države u Srbiji je pionirski rad BCBP-a koji ima za cilj dokumentovanje i dekonstruisanje tekućeg procesa zarobljavanja države u sektoru bezbednosti kroz predstavljanje mehanizama, aktera i posledica ovog procesa.

    • Policija u vreme vanrednog stanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Policija u vreme vanrednog stanja

     • U izveštaju je procenjeno koliko je u vanrednim okolnostima policija postupala u skladu sa demokratskim standardima policijskog rada. Predstavljena je analiza konteksta vanrednog stanja u Srbiji, a zatim analizirani zadaci i rezultati policije, te slučajevi u kojima postoje indicije o ...

    • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Jelena Pejić Nikić, Katarina Đokić, Marija Ignjatijević, Saša Đorđević
     • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije

     • Srbija je tokom 52 dana vanrednog stanja pala na testu demokratije zbog niza propusta i nepravilnosti u postupanju i kontroli sektora bezbednosti, zaključak je analize Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

    • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Maja Bjeloš, Marko Drajić
     • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike

     • Maske su pale i interesi srpske spoljne politike su ogoljeni tokom pandemije COVID-19. Ti interesi ne počivaju na vrednostima opšteg dobra, već na mehanizmu za očuvanje postojećeg unutrašnjeg poretka. To je jedan od zaključaka u spoljnopolitičkoj analizi Beogradskog centra za bezbednosnu ...

    Srbija i Mađarska – razbijanje demokratijeSektor bezbednosti u zarobljenoj državiPolicija u vreme vanrednog stanjaSektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratijeMaske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2004
     • Reforma Vojske Srbije i Crne Gore

     • Posle prošlogodišnjeg rasformiranja komandi armija, RV i PVO, RM, komandi divizija, flote i nekih jedinica na taktičkom nivou, Vojska je napravila značajne reformske iskorake.

    • Sve učestaliji teroristički napadi i nasleđene nestabilnosti na prostoru Balkana, uz otvoreno izražavanje zahteva za promenu granica, potvrđuju da žarišta sukoba u regionu još uvek nisu ugašena. Otuda i potreba intenziviranja saradnje i jačanja međudržavnog poverenja, ali i potreba našeg bezbednosnog opreza.


     I pored svega, situacija u Jugostočnoj Evropi se stabilizuje. Demokratske težnje balkanskih naroda, proevropska orijentacija država na ovom prostoru i zajednički bezbednosni aranžmani značajno su umanjili mogućnost izbijanja međudržavnih konflikata mada su i dalje prisutni mnogobrojni problemi. Složeni odnosi među državama, bivšim republikama SFRJ, njihova ekonomska nerazvijenost i rivalitet u dobijanju ekonomske pomoći od međunarodnih institucija, nerešeni granični sporovi, etničke tenzije i prisustvo velikog broja ekstremista, doprinose održavanju složenog stanja.

     U tim okolnostima, konsolidacija reforme u Srbiji i Crnoj Gori od suštinskog je značaja za ceo region. Ipak, poseban bezbednosni problem državne zajednice i regiona Balkana predstavlja situacija na prostoru Kosova i Metohije i na jugu Republike Srbije.

     Vojska Srbije i Crne Gore je i u protekloj godini realizovala zadatke u složenim materijalnim uslovima. Povećanim naprezanjem, pre svega profesionalnog sastava, efikasnim komandovanjem i racionalnim utroškom sredstava, realizovani su svi težišni zadaci: obezbeđenje administrativne linije sa KiM, obezbeđenje granice, obuka (pre svega za protivterorističku borbu i za zadatke u mirovnim misijama), brojne aktivnosti međuarmijske saradnje i sl. U središtu našeg angažovanja bila je realizacija planskih aktivnosti iz domena reforme.

     Posle prošlogodišnjeg rasformiranja komandi armija, RV i PVO, RM, komandi divizija, flote i nekih jedinica na taktičkom nivou, Vojska je napravila značajne reformske iskorake:

     • po odluci Vrhovnog saveta odbrane (VSO), Generalštab VSCG je pretpodčinjen Ministarstvu odbrane,
     • Obaveštajna i Uprava bezbednosti preformirane su u Vojnoobaveštajnu i Vojnobezbednosnu agenciju i pretpodčinjene Ministarstvu odbrane;
     • rasformirani su školski centri i granične jedinice na teritoriji Republike Crne Gore;
     • izrađen je nacrt dokumenta "Strategija odbrane Državne zajednice Srbija i Crna Gora", koji će se dostaviti Skupštini Srbije i Crne Gore na usvajanje;
     • Odlukom Saveta ministara, poslovi obezbeđenja državne granice na teritoriji Crne Gore preneti su u nadležnost MUP Crne Gore: 419 km granice na kopnu, 153 km granice na moru i 39 karaula i dr.

     Budući da još uvek nisu usvojeni osnovni institucionalni okviri reforme Vojske, doneta je odluka da se brže krene u promene na taktičkom nivou, usklađene sa stanjem popune i sa planovima reforme Vojske do 2010. godine. Pored ostalog, pristupili smo rasformiranju jedinica koje nemaju adekvatnu namenu i koje su opremljene zastarelim sredstvima ratne tehnike, deo jedinica se prenaoružava,a određeni broj objekata iseljava, nakon čega će biti stavljeni državnoj zajednici na raspolaganje.

     Nastavićemo sa daljim smanjenjem brojne veličine Vojske SCG. Smatramo da neće biti viška oficira i podoficira. U višku će se naći određen broj civilnih lica, čije rešenje je u nadležnosti države.

     Po osnovu usklađivanja organizacije VSCG sa stanjem popune, iz operativne uprave povući će se i znatne količine naoružanja i vojne oporeme. Reč je o 210 tenkova T-55; 72 oklopna transportera OTM-60; 98 haubica 105 mm; 54 haubice 155 mm M1; 126 protivoklopnih topova T-12; 867 samohodnih oruđa 90 mm; 36 topova 130 mm; 1014 protivavionskih topova 20/3 mm; 80 000 komada pešadijskog naoružanja, velikom broju motornih vozila, sredstvima veze i drugim sredstvima.

     Reforma Vojske SCG realizovaće se do 2010. godine, prema sledećoj dinamici:

     • prva faza (2003. i 2004. godina) obuhvata organizacijske promene na taktičkom nivou, čija je realizacija u toku. Generalštab Vojske SCG očekuje da će do kraja 2004. godine biti usvojena normativna regulativa (Strategija odbrane, Vojna doktrina, zakoni o odbrani i Vojsci i sl.).
     • druga faza (2005. i 2006. godina) obuhvata organizacijsku dogradnju strategijskog nivoa, racionalizaciju komandi na operativnom nivou i formiranje i oslobađanje nekih objekata infrastrukture.
     • treća faza (od 2007. do 2010. godine) obuhvata završetak usklađivanja organizacije sa usvojenom vizijom i kriterijumima i rasformiranje pojedinih komandi korpusa i otpočinjanje tehničke modernizacije VSCG. Smatramo neophodnim da se na nivou državne zajednice formira poseban fond za reformu iz koga bi se težišno finansirala tehnička modernizacija i socijalni program za rešavanje statusa kadra koji bi ostao kao višak u Vojsci.

     Brzina realizacije predviđenih promena prvenstveno će zavisiti od finansijskih mogućnosti.

     U središtu pažnje Vojske SCG u protekloj godini bila je i međuarmijska saradnja, realizovana brojnim posetama našoj zemlji i inostranstvu: 27 poseta MO i NGŠ; 106 poseta radnih grupa; školovanje i obuku završilo je 298 pripadnika VSCG i MO kroz 141 aktivnost; kurs engleskog jezika u Velikoj Britaniji završilo je 78 kandidata; u saradnji sa NATO organizovana su četiri seminara itd. Sa brojnim zemljama do sada su usaglašeni ili potpisani planovi bilateralne vojne saradnje, uz iskrenu želju da započeti trend unapredimo.

     Vojska SCG je spremna za saradnju sa oružanim snagama ne samo zamalja iz okruženja već i drugih zemalja, istinski zainteresovanih za mir u regionu Balkana i šire. U skladu sa spoljnopolitičkim prioritetima, SCG se opredelila za pristupanje programu "Partnerstvo za mir", što je jedan od iskoraka ka ravnopravnom uključenju zemlje u bezbednosnu strukturu Evrope i druge integracione procese. U ovom trenutku pripadnici Vojske SCG učestvuju u mirovnim i humanitarnim misijama u Istočnom Timoru (dva oficira), Liberiji (dva oficira) i DR Kongu (šest medicinskih radnika). Formirani "Nacionalni centar za mirovne misije" je u istoj funkciji i ima zadatak da priprema i koordinira sve aktivnosti oko učešća naših snaga u mirovnim misijama.

     Želimo da, kao krajnji rezultat reforme, imamo modernu Vojsku, koja će delovati kao faktor odvraćanja i biti garant efikasne odbrane zemlje, uključena u integrativne procese i mirovne misije.

    • Tagovi: vojska, reforma, odbrana, ministarstvo odbrane, Srbija, Crna Gora, bezbednost
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •