•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Privatno obezbeđenje treba pozitivno da utiče na bezbednost građana

  •  
  • Datum: 28. februar 2017.

   Neadekvatno razumevanje odgovarajuće uloge privatnog obezbeđenja u sektoru bezbednosti uzrokuje velike probleme u Albaniji, Bugarskoj, Kosovu i Srbiji, polazna je pretpostavka autora Privatno obezbeđenje u praksi: Studije slučaja iz jugoistočne Evrope.

   U zborniku Privatno obezbeđenje u praksi: Studije slučaja iz jugoistočne Evrope, čitaoci mogu istraživači su kroz osam studija slučaja predstavili uticaj privatnog obezbeđenja na bezbednost, ljudska prava i demokratski poredak u četiri društva. Izvršni direktor BCBP Predrag Petrović se osvrnuo na privatizaciju obezbeđenja kritične infrastrukture u Srbiji i sukob interesa bivših i sadašnjih pripadnika policije u poslovima privatnog obezbeđenja

   Autori su u studijama analizirali ne samo kako ograničiti negativne posledice privatne bezbednosti, već kako iskoristiti njihove prednosti i podstaći da privatne firme za obezbeđenje pozitivno utiču na javnu bezbednost.

   Format studije slučaja je odabran jer detaljno ispitivanje jednog slučaja, omogućava autorima da na sveobuhvatan način i u kontekstu istraže uzroke i posledice kako negativnih tako i pozitivnih strana privatnog obezbeđenja u praksi. U načelu, svaka studija slučaja govori isključivo o svom specifičnom kontekstu. Zapravo, urednici i autori ni ne tvrde da se čitava slika o izazovima i prilikama privatne bezbednosti u četiri društva obuhvaćene istraživanjem može steći iz ovih osam studija slučaja. Prilikom izbora studija slučajeva autori su nastojali da studije odražavaju najvažnije oblasti, pitanja i trendove privatne bezbednosti u njihovim društvima

   Najšire posmatrano, studije slučaja obuhvataju četiri izazova demokratskom upravljanju privatnim sektorom bezbednosti: razvoj tržišta privatnog obezbeđenja, i to naročito u odnosu na činjenicu da država napušta monopoliski položaj u pružanju bezbednosti (Deo 1); ulogu privatnog obezbeđenja u zaštiti kritične infrastrukture (Deo 2); država kao klijenta privatnih kompanija za obezbeđenje i uticaj postupaka javnih nabavki na tržište privatne bezbednosti (Deo 3); i uspeh odnosno neuspeh različitih politika koje za cilj imaju unapređenje profesionalizma radnika privatnog obezbeđenja (Deo 4).

   Završno poglavlje "Predlozi javnih politika za unapređenje upravljanja sektorom privatne bezbednosti u jugoistočnoj Evropi" objedinjuje lekcije i pitanja postavljena u prva četiri dela radi predstavljanja novih shvatanja o tome kako doprinos privatnog obezbeđenja demokratskom bezbednosnom sektoru treba da izgleda u regionu.
    

   Ovaj zbornik sastavni je deo projekta „Private Security Research Collaboration South East Europe (2014-2017)“ koji realizuje Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) sa partnerskim organizacijama iz Jugoistočne Evrope - Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP), Centrom za studije demokratije (CSD), Institutom za demokratiju i medijaciju (IDM) i Kosovskim centrom za bezbednosne studije (KCSS). Projektom se hoće ustanoviti sličnosti i razlike u privatizaciji bezbednosti u ovim društvima, utvrditi glavne probleme u postizanju odgovornosti PBK-a te na osnovu njih formulisati pravne i praktične preporuke za unapređenje nadzora i kontrole nad njima.  

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •