•  
    • Zaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzora
     • Publikacije

     • Autor: Jelena Pejić
     • Zaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzora

     • Kako bezbjednosni organi treba da štite lične podatke kojim rukuju, zašto su za njih neophodna posebna pravila, i zašto su evropski propisi u ovoj oblasti važni za Srbiju, istraživačica BCBP Jelena Pejić pitala je Jurja Sajferta, advokata i evropskog eksperta u oblasti zaštite ličnih ...

    • Dobro nam došla, milicijo vaša
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Dobro nam došla, milicijo vaša

     • Postoji realna opasnost da komunalna milicija postane sredstvo partijskog zapošljavanja i zaštite vlasti, pisao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Komunalna (policija) milicija
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Komunalna (policija) milicija

     • Postoji opasnost da komunalna milicija postane sredstvo zaštite vlasti, a ne brige o komunalnom redu. Zato treba otvoriti javnu raspravu o budućnosti ove službe koja će biti transparentna, participativna i inkluzivna, ukazao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji
     • Publikacije

     • Autor:
     • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji

     • Radna studija Beogradskog centra za bezbednosnu politiku izdvaja ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o javnosti podataka u sektoru bezbednosti, kao i informisanju građana o radu sektora i bezbednosnim temama. Istraživanje je sprovedeno u martu 2019. godine na reprezentativnom uzorku od ...

    Staze i stranputice evropske revolucije zaštite ličnih podataka u represivnom aparatuZaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzoraDobro nam došla, milicijo vašaKomunalna (policija) milicijaStavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2016
     • Vodič kroz saradnju u unutrašnjim poslovima u Evropskoj uniji

     • Vodič pruža sveobuhvatni pregled saradnje u unutrašnjim poslovima unutar EU, kao jedne od ključnih politika u okviru oblasti pravde, slobode i bezbednosti (poglavlje 24): istorijat i razvoj institucija u ovoj oblasti, načine odlučivanja, instrumente za saradnju, kao i tri prioritetne tematske oblasti u kojima policije EU država najintenzivnije sarađuju.

    • Policijska saradnja je jedna od politika EU u okviru poglavlja 24 koja se najbrže razvijala, kao odgovor na uspostavljanje jedinstvenog tržišta i omogućavanja slobodnog kretanja unutar Šengenskog prostora.

     Značaj policijske saradnje nastavlja da raste u svetlu novih bezbednosnih izazova: iregularne migracije, terorizam, organizovani i sajber kriminal. U procesu pregovora o članstvu u EU, Srbija će biti u obavezi da uskladi svoje propise i prilagodi rad policije u cilju omogućavanja razmene podataka i operativne saradnje sa policijama ostalih zemalja članica.

     O ovoj politici se malo zna, budući da je dugo bila van institucionalnog okvira Evropske zajednice i zasnivala se na direktnoj saradnji vlada država članica. Na ovu temu postoji mali broj izvora na srpskom jeziku, a i sama regulativa u ovoj oblasti je relativno novijeg datuma i jedna od najbrže rastućih. Ovaj Vodič ima za cilj da temu saradnje u oblasti unutrašnjih poslova približi domaćoj stručnoj i zainteresovanoj javnosti.

     Vodič se sastoji od tri celine. Prva, Okvir za policijsku saradnju u EU, bavi se počecima policijske saradnje u svetu, istorijatom i razvojem ove politike unutar EU, kao i trenutnim pravnim i institucionalnim okvirima za odlučivanje u EU, nakon usvajanja Lisabonskog ugovora. Ovavkim pristupom namera je bila da se čitaocima približi dinamika, ključne teme i interesi specifični za ovu politiku, u odnosu na druge unutar EU. Druga celina, Instrumenti policijske saradnje u EU, sadrži dva teksta koji čitaoce upoznaju sa razmenom podataka i operativnom policijskom saradnjom unutar EU. Prvi tekst predstavlja pravni i strateški okvir za razmenu poverljivih i ličnih podataka među policijskim službama u EU, kao i sa trećim zemljama, poput Srbije ili SAD. Drugi tekst čitaoce upoznaje sa operativnom policijskom saradnjom u EU i konkretnim mehanizmima i primerima saradnje među državama članicama. Na kraju, poslednja celina Prioritetne oblasti policijske saradnje u EU pokriva tri ključne oblasti definisane u Agendi za unutrašnju bezbednost EU 2020: borba protiv terorizma i ekstremizma, borba protiv organizovanog kriminala i borba protiv sajber kriminala. Namera je bila da se čitaoci bolje upoznaju sa aktuelnim pravcima razvoja saradnje kao i sa načinima koje države članice iznalaze da odgovore na nove pretnje po bezbednost građana.

     Na kraju svih autorskih tekstova, Vodič nudi korisne linkove za one čitaoce koji se dodatno zainteresuju za pojedinačnu temu, kao i kratak test koji ima za cilj da proveri znanje o upravo pročitanoj oblasti. Pored ovoga, Vodič na svom kraju donosi i hronologiju sa pobrojanim ključnim momentima razvoja policijske saradnje unutar EU.

     Publikacija je objavljena u okviru projekta „Podrška organizacijama građanskog društva u praćenju reforme policije“ koji podržava Misija OEBS-a u Srbiji. Cilj ove incijative je povećanje vidljivosti, znanja i razumevanja bezbednosne dimenzije evropskih integracija. Sadržaj i informacije izneti u ovoj publikaciji pripadaju isključivo autorima i BCBP, i ne predstavljaju nužno zvanične stavove Misije OEBS-a u Srbiji ili bilo koje druge povezane organizacije.
    • Tagovi: vodič, policija, policijska saradnja, Evropska unija, Srbija i EU
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •