•  
    • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Marko Drajić
     • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije

     • U ovom dokumentu se ističe da je Mađarska trenutno najbliži spoljnopolitički partner Srbiji. Navodi se da se između ove dve države više ne otvaraju bilo kakva sporna bilateralna pitanja, a politički i ekonomski interesi se sve više poklapaju. Vrednosti na kojima počivaju vlasti ove dve ...

    • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi
     • Publikacije

     • Autor:
     • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi

     • Izveštaj o zarobljavanju države u Srbiji je pionirski rad BCBP-a koji ima za cilj dokumentovanje i dekonstruisanje tekućeg procesa zarobljavanja države u sektoru bezbednosti kroz predstavljanje mehanizama, aktera i posledica ovog procesa.

    • Policija u vreme vanrednog stanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Policija u vreme vanrednog stanja

     • U izveštaju je procenjeno koliko je u vanrednim okolnostima policija postupala u skladu sa demokratskim standardima policijskog rada. Predstavljena je analiza konteksta vanrednog stanja u Srbiji, a zatim analizirani zadaci i rezultati policije, te slučajevi u kojima postoje indicije o ...

    • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Jelena Pejić Nikić, Katarina Đokić, Marija Ignjatijević, Saša Đorđević
     • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije

     • Srbija je tokom 52 dana vanrednog stanja pala na testu demokratije zbog niza propusta i nepravilnosti u postupanju i kontroli sektora bezbednosti, zaključak je analize Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

    • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Maja Bjeloš, Marko Drajić
     • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike

     • Maske su pale i interesi srpske spoljne politike su ogoljeni tokom pandemije COVID-19. Ti interesi ne počivaju na vrednostima opšteg dobra, već na mehanizmu za očuvanje postojećeg unutrašnjeg poretka. To je jedan od zaključaka u spoljnopolitičkoj analizi Beogradskog centra za bezbednosnu ...

    Srbija i Mađarska – razbijanje demokratijeSektor bezbednosti u zarobljenoj državiPolicija u vreme vanrednog stanjaSektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratijeMaske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2015
     • Budućnost Civilne zaštite na severu Kosova

     • Ovaj izveštaj predstavlja nezavisnu analizu trenutnog stanja jedinica Civilne zaštite (CZ) u četiri opštine na severu Kosova, sa preporukama konkretnih rešenja za njihovu buduću integraciju u kosovski sistem. Ovaj projekat su zajednički razvila dva nezavisna istraživačka centra iz Beograda i Prištine: Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Kosovski centar za bezbednosne studije.

    • Jedinice Civilne zaštite na severu Kosova funkcionišu izvan pravnog i institucionalnog okvira Kosova, uprkos tome što Briselski spo­razum implicira raspuštanje svih paralelnih srpskih bezbednosnih struktura koje postoje na Kosovu.

     Srpska zajednica na severu Koso­va vidi CZ kao civilnu strukturu čija je jedina svrha pružanje pomoći civilnom stanovništvu u vanrednim situacijama, dok je Vlada Koso­va, kao i međunarodne institucije na Kosovu, smatraju ilegalnom paravojnom formacijom koja mora biti rasformirana.

     Tokom terenskog istraživanja sprovedenog u februaru i martu 2015. godine, autorke su došle do saznanja da jedinice CZ čini 751 pri­padnik.

     Mnogi od njih nikada nisu bili pripad­nici bezbednosnih institucija, niti su prošli obuku za obavljanje poslova civilne zaštite i spasavanja, dok su neki od zaposlenih u je­dinicama CZ bivša vojna lica.

     Iako jedinice CZ na severu Kosova zvanično treba da pružaju pomoć civilnom stanovništvu u vanrednim situacijama, one često obavljaju i druge po­slove, kao što su održavanje puteva, poprav­ke mostova, obezbeđivanje objekata itd. Osim jedinica CZ, na severu Kosova postoji samo jedna vatrogasna jedinica, koja funkcioniše u okviru Kosovske agencije za upravljanje vanrednim situacijama i koja se sastoji od oko 30 vatrogasaca.

     Postoje indicije da su pojedini pripadnici jedinica CZ povremeno bili ume­šani u političke proteste, kao i sumnja da su neki od njih učestvovali u političkom nasilju i organizovanom kriminalu. Prema Sporazumu o civilnoj zaštiti koji je postignut između Beo­grada i Prištine 26. marta 2015. godine, jedi­nice CZ na severu Kosova trenutno podržava i finansira Vlada Srbije.

     Sporazum predviđa integraciju 483 pripadni­ka jedinica CZ u kosovske institucije, što će se dogoditi i sa dodatnih 50 pozicija za koje će plate biti obezbeđene iz fondova za nepred­viđene situacije tokom naredne tri godine. Ovo je u skladu sa planom Vlade Kosova za integraciju CZ, koji predviđa da će pripadni­ci jedinica CZ biti integrisani u centralne ko­sovske institucije i raspoređeni u veći broj državnih organa i tela. Međutim, prema Spo­razumu o civilnoj zaštiti, 218 pripadnika CZ ostaće bez posla i prihoda.

     Tokom integracije jedinica CZ u kosovski sistem postojaće broj­ni izazovi, među kojima su, između ostalog, i nemogućnost kosovskih institucija da uključe sve pripadnike CZ, nespremnost pripadnika CZ da postanu deo kosovskih institucija, kao i pitanje obezbeđivanja alternativnih izvora prihoda za one koji će ostati bez posla. Upr­kos tome što je objavljen, zvanični plan inte­gracije jedinica CZ sa severa Kosova ostaje u velikoj meri nepoznat široj javnosti i samim pripadnicima CZ, što može predstavljati do­datni izazov tokom njegove realizacije.

    • Tagovi: civilna zaštita, Kosovo, Srbija
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •