•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • MUP da objavi Nacrt akcionog plana za poglavlje 24

  •  
  • Datum: 24. decembar 2014.
   Organizacije civilnog društva zahtevaju od Ministarstva unutrašnjih poslova da javnosti učini dostupnim Nacrt akcionog plana za poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) i omogući učešće zainteresovanih strana od samog početka njegove pripreme.

   Organizacije predvođene članicama radnih grupa za poglavlja 23 i 24 u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji i SEKO mehanizma za oblast pravde i unutrašnjih poslova izražavaju nezadovoljstvo zbog netransparentnog postupanja MUP-a u procesu izrade Nacrta akcionog plana za poglavlje 24. Ovakvim postupanjem MUP krši vladine Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.

   Akcioni plan za poglavlje 24, jedno od najbitnijih u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, je dokument na osnovu koga će se vršiti usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima u oblastima pravde, slobode i bezbednosti.

   Ovaj dokument navodi prioritete Vlade za borbu protiv organizovanog kriminala, droga, trgovine ljudima, terorizma, upravljanje granicama i migracijama i druge teme od značaja za bezbednost građana i građanki. Od njegove uspešne primene u velikoj meri zavisi napredak Srbije u evropskim integracijama. Nedopustivo je da MUP kao ministarstvo nadležno za njegovu izradu ne uključi OCD, profesionalna udruženja, medije, građane i ostale zainteresovane strane u taj proces.

   Tražimo da MUP dostavi Nacrt na uvid javnosti i omogući slanje predloga od najranije faze njegove izrade.

   Odlaganje uključivanja OCD u proces izrade ovog dokumenta u suprotnosti je sa principom aktivnog učešća građanskog društva u svim fazama procesa donošenja propisa. Ovo načelo predstavlja jedno od osnovnih načela evropskog upravljanja javnim poslovima i podrazumeva uključivanje OCD počevši od planiranja izrade nekog propisa, preko izbora regulatornih instrumenata i izrade propisa, do praćenja primene propisa u cilju vrednovanja njegove svrsishodnosti.

   Takođe, pozivamo MUP da javnosti učini dostupnim prateću dokumentaciju za izradu Akcionog plana za poglavlje 24.

   MUP i sva druga ministarstva treba da se postupe u skladu sa primerom Ministarstva pravde, koje je na svojoj stranici učinilo dostupnim: prevod Izveštaja sa skrininga, prvi i drugi nacrt Akcionog plana za poglavlje 23, izveštaj o uključenosti građanskog društva i metodologiju procene troškova. Verujemo da je dostupnost ovih dokumenta građanima Srbije neophodna u cilju veće otvorenosti pristupnih pregovora i razumevanja procesa pristupanja EU. 

   Vlada treba da obezbedi da sva ministarstva dosledno omoguće učešće građanskog društva u procesu pregovora sa EU i brižljivo razmatranje svih komentara koji imaju za cilj ostvarivanje napretka Srbije u procesu pristupanja EU. 

   Učešćem organizacija civilnog društva u procesima pripreme, donošenja i primene propisa povećava se njihova preciznost i razumljivost, pozitivni efekti koje proizvode, olakšava se njihovo sprovođenje i smanjuju troškovi primene.

   Pozivamo sve organizacije civilnog društva, strukovna udruženja, akademsku zajednicu i druge građane i građanke zainteresovane za pristupanje Srbije EU da se pridruže ovoj inicijativi slanjem mejla na adresu office@bezbednost.org

   Organizacije potpisnice:

   1. Beogradski centar za bezbednosnu politiku - BCBP, član koalicije prEUgovor, koordinator Radne grupe za poglavlje 24 u Nacionalnom konventu o Evropskoj unijii, vodeća organizacija SEKO za oblast pravde i unutrašnjih poslova.

   2. Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM, član Kuće ljudskih prava i demokratije, koordinator Radne grupe za poglavlje 23 u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji.

   3. Evropski pokret u Srbiji - EPUS

   4. Građanske inicijative - GIčlan Kuće ljudskih prava i demokratije

   5. Transparentnost Srbija - TSčlan koalicije prEUgovor

   6. Fond za humanitarno pravo - FHP

   7. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije - CINS, član koalicije prEUgovor

   8. Link plus

   9. Beogradski centar za ljudska prava - BCHRčlan Kuće ljudskih prava i demokratije

   10. Odbor za ljudska prava Niš - CHRIN

   11. Odbor za ljudska prava Leskovac - CHRLE

   12. Partneri za demokratske promene - Partneri Srbija

   13. Centar za evroatlantske studije - CEAS

   14. Centar za praktičnu politiku - PCčlan Kuće ljudskih prava i demokratije

   15. Praxis

   16. Grupa 484član koalicije prEUgovor

   17. ASTRA - akcija protiv trgovine ljudima, član koalicije prEUgovor

   18. Beogradski fond za političku izuzetnost - BFPE

   19. Centar za primenjene evropske studije - CPESčlan koalicije prEUgovor

   20. SHARE Fondacija

   21. Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila - CZA

   22. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA

   23. BIBIJA - Romski ženski centar

   24. Udruženje Narodni parlament Leskovac

   25. Viktimološko društvo Srbije - VDS

   26. Novosadska novinarska škola - NNŠ

   27. Bečejsko udruženje mladih - BUM

   28. Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

   29. Resurs centar Majdanpek

   30. Udruženje Info centar Brus

   31. Evropska Vojvodina

   32. Udruženje poljoprivrednika za ruralmi razvoj Deliblatske peščare

   33. Lokalna agenda 21 za Kostolac opštinu

   34. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda 

   35. Udruženje Sveti Spas

   36. Udruženje građana Zajedno zajedno

   37. Udruženje Dijalog, Valjevo

   38. Društvo protiv korupcije, Zrenjanin

   39. Autonomni ženski centar - AŽC, član koalicije prEUgovor

   40. Biro za društvena istraživanja BIRODI

   41. Centar za razvoj neprofitnog sektora - CRNPS

   42. Beogradska otvorena škola, inicijativa Progovori o pregovorima

   43. Centra za istrazivanje, transparentnost i odgovornost - CRTA

   44. Peščanik

   45. Fondacija Centar za demokratiju

   46. Alijansa za zaštitu prirode, prava životinja i prava ljudi EPAR-OIPA Srbija

   47. Centar za razvoj civilnih resursa, Niš - CRCR

   48. Udruženje izbeglica iz Republike Hrvatske

   49. Centar za evropske politike - CEP

   50. Udruženje građana “Sizifova posla”

   51. Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER

   52. Centar za obrazovanje odraslih "Educa humana"

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •