•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Trening za novinare - Borba protiv korupcije u sektoru bezbednosti

  •  
  • Datum: 24. april 2014.
   Šta sve predstavlja korupciju u sektoru bezbednosti, ko sve ima pravo i obavezu da se bori protiv nje, kao i kakva je uloga istraživača i novinara u toj borbi teme su dvodnevnog treninga za novinare koji organizuje BCBP.

   Cilj treninga koji Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizuje 24. i 25. aprila je obuka novinara za istraživanje korupcije u policiji, vojsci i bezbednosno-obaveštajnim službama, kao i pokretanje dijaloga o ulozi institucija, medija i građana u borbi protiv pojave koja urušava integritet sektora bezbednosti.

   Kroz trening novinarima će biti omogućeno da:

   • Diskutuju sa nadležnima za suzbijanje korupcije u sektoru bezbednosti, kao i novinarima i istraživačima koji su se istakli u izveštavanju o ovoj pojavi;
   • Usavrše veštine istraživanja i razmene iskustva medijskog izveštavanja o korupciji u sektoru bezbednosti;
   • Naprave medijski prilog o korupciji u sektoru bezbednosti čije će troškove produkcije snositi organizator treninga.

   Prijava za trening treba da sadrži biografiju, kontakt telefon i teme iz oblasti bezbednosti kojima se bavite. Prijavu poslati na mejl radomir.cvetkovic@bezbednost.org  najkasnije do 15. aprila.

   Na treningu mogu učestvovati novinari štampanih i elektonskih medija sa lokalnom, nacionalnom i regionalnom pokrivenošću. Posebno podstičemo predstavnike medija izvan Beograda da nam pošalju prijave. Troškove puta i smeštaja za polaznike treninga koji nisu iz Beograda snosi organizator.

   Prednost pri izboru imaće novinari sa iskustvom u izveštavanju o sektoru bezbednosti. Izabrani predstavnici medija biće kontaktirani u roku od tri dana od završetka konkursa.

   Trening za novinare se održava u okviru projekta „Partnerstvo za integritet u sektoru bezbednosti“ čiju realizaciju je omogućila Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz program „Građansko društvo za budućnost“ kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC). 
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •