•  
    • Ka bezbednim javnim skupovima
     • Publikacije

     • Autor: Lazar Čovs
     • Ka bezbednim javnim skupovima

     • Saradnik BCBP Lazar Čovs u ovom priručniku odgovara na pitanje kako organizovati javni skup koji će biti bezbedan za učesnike i učesnice.

    • Vojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić
     • Vojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?

     • Vojna neutralnost Srbije shvata se kao balansiranje između NATO i Rusije. Predlog nove Strategije odbrane ukazuje na to kakve će posledice jačanje vojne neutralnosti imati po sistem odbrane, budžet i građane, pisala je istraživačica BCBP Katarina Đokić.

    • Pravo na snimanje okupljanja
     • Publikacije

     • Autor: Dunja Tasić
     • Pravo na snimanje okupljanja

     • Prava građana na snimanje službenih i privatnih lica na protestima, građanskim akcijama i drugim javnim skupovima, kao i okolnosti na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom snimanja i eventualne pravne posledice saradnica BCBP Dunja Tasić objasnila je u najnovijem priručniku BCBP.

    Ka bezbednim javnim skupovimaVojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?Vojno neutralna evropska Srbija između Republike Srpske i Velike AlbanijePravo na snimanje okupljanjaStaze i stranputice evropske revolucije zaštite ličnih podataka u represivnom aparatu
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2011
     • Šta građanke Srbije misle o svojoj i o bezbednosti Srbije

     • Na osnovu istraživanja javnog mnjenja BCBP o percepcijama građana i građanki o ličnoj, kolektivnoj i nacionalnoj bezbednosti istraživačica Maja Bjeloš je analizirala u kojoj meri se žene u Srbiji osećaju bezbedno, da li su ženama i muškarcima podjednako važni bezbednost države i nacije kojoj pripadaju i kakvi su njihovi stavovi o EU i NATO.

    • U analizi Maja Bjeloš ukazuje na podatak da se približno tri četvrtine građana oseća potpuno ili uglavnom bezbedno. Nalazi istraživanja ukazuju da se žene neznatno manje osećaju fizički bezbedno ((73% žena nasuport 77% muškaraca).

     Uzrok njihove nebezbednosti žene vide u porastu uličnog kriminala i nasilja, potom lošoj ekonomskoj situaciji i narkomaniji. Za razliku od njih, muškarcima je na prvom mestu loša ekonomska situacija, a zatim porast uličnog kriminala i nasilja i loš rad državnih organa.

     BCBP je u saradnji sa CeSID-om u aprilu i maju sproveo istraživanje javnog mnjenja o percepcijama građana i građanki o ličnoj, kolektivnoj i naciona­lnoj bezbednosti. Anketiranjem je obuhvaćeno 1198 ispitanika na nivou cele Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, a u pet fokus grupa u Beogra­du (2 grupe), Somboru, Valjevu i Zaječaru obuhvaćeno je još 39 ispitanika. 

    • Tagovi: osećaj bezbednosti, ljudska bezbednost, nacionalna bezbednost, rodna perspektiva
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •