•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Građani i policajci zauzimaju sličan stav o problemu korupcije u policiji

  •  
  • Datum: 12. jul 2013.
   Građani i policajci smatraju da je osnovni oblik korupcije u policiji primanje mita od građana, dok su najkorumpiraniji rukovodioci u policiji i saobraćajna policija, izjavio je istraživač BCBP Saša Đorđević na prezentaciji osme Zbirke predloga praktične politike u reformi policije u Srbiji u Medija centru.

   Osma Zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji (Medija centar)
   Osma Zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji (Medija centar)
   Na konferenciji u Medija centru u petak, 12. jula 2013. godine predstavljena je osma Zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji. Publikacija je objavljena uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

   Autori i u ovom broju nude preporuke za unapređenje borbe protiv korupcije u policiji, te realizaciju koncepta policije u zajednici i poboljšanja uloge policije u ostvarivanju i poštovanju prava pripadnika ranjivih grupa.

   Najveći deo građana i policajaca koji su učestvovali u istraživanju BCBP smatra da je korupcija u policiji prisutna u istoj meri kao i u ostalim institucijama. Prema oceni istraživača BCBP Saše Đorđevića to je „zabrinjavajući podatak jer upravo policija treba da se bori protiv slučajeva korupcije u društvu“.

   „Prema nalazima istraživanja, korupciju u policiji proizvode rukovodioci time što podstiču obične policajce na takvo ponašanje. Taj problem je primećen i u samom policiji jer sve do 2010. godine Sektor unutrašnje kontrole policije nije pokretao krivične prijave protiv rukovodioca, dok je u 2012. godini načinjen napredatk jer je Sektor pokrenuo 16 krivičnih prijava protiv rukovodioca“, rekao je Đorđević.

   Uočena razlika između stavova građana i policajaca je ta da građani smatraju da je glavni razlog pojave korupcije u policiji taj što i drugi policajci to isto rade, dok službenici policije „krive“ neodgovarajuće plate. Takav nalaz policajaca je očekivan, zaključuje Đorđević, jer dolazi iz policijskih sindikata čije su aktivnosti usmerene na unapređenje socijalno-ekonomskog standarda policajaca.

   Učesnici na prezentaciji preporuka za reformu policije u Srbiji (Medija centar)
   Učesnici na prezentaciji preporuka za reformu policije u Srbiji (Medija centar)

   Ohrabljujući nalaz istraživanja je taj da građani i policijski službenici smatraju da su unutrašnja kontrola policije i sami policajci zaduženi za smanjenje pojave korupcije u policiji. To dokazuje da je za borbu protiv korupcije neophodno izgraditi institucije i povećati odgovornost rada službenika, zaključuje Đorđević.

   Istraživači Jan Litavski i Nevena Dičić Kostić su na konferenciji predstavili svoje radove o delovanju policije u lokalnoj zajednici i odnosu policije prema ranjivim grupama.

   Nevena Dičić Kostić iz Beogradskog centra za ljudska prava je u svom radu o odnosu policije prema ranjivim grupama stanovništva, pre svega Romima i LGBT osobama, rekla da se policajci moraju bolje obrazovati kako da deluju u slučajevima kada su žrtve krivičnih dela te grupe stanovništva.

   Dičić Kostić je istakla da se uopšteno gledano poboljšao odnos pripadnika policije prema osobama drugačije seksualne orijentacije, ali da još ima slučajeva kršenja prava.

   Govoreći o odnosu policije prema Romima, rekla je da se ne sme dozvoliti da predrasude prema ljudima iz nacionalne grupe dovode do toga da ih policajci privode i ispituju bez ikakvih dokaza da su ti ljudi umešani u neko krivično delo.

   Izlagači preporuka za reformu policije u Srbiji (Medija centar)
   Izlagači preporuka za reformu policije u Srbiji (Medija centar)

   Litavski je rekao da policija u Srbiji mora da u višenacionalnim sredinama u svoje redove uključi veći broj pripadnika nacionalnih manjina. Kako je naveo, to za sada nije slučaj, posebno kada se radi o rukovodećim položajima u policiji.

   „Ukoliko policija u Srbiji želi da postane demokratska, efikasna i efektivna organizacija u službi građana, ona mora pre svega da nastoji da zadobije poverenje i pomoć građana", rekao je Litavski i istakao da iz tog razloga Ministarstvo unutrašnjih poslova mora da ohrabri pripadnike nacionalnih manjina da se prijave na konkurse za posao u policiji.

   Litavski je dodao i da program delovanja policije u zajednici podrazumeva veću saradnju policije s lokalnim vlastima, građanima i organizacijama civilnog društva na prevenciji kriminala.

   Preuzmite osmu Zbirku predloga praktične politike u reformi policije u Srbiji.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •