•  
    • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Marko Drajić
     • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije

     • U ovom dokumentu se ističe da je Mađarska trenutno najbliži spoljnopolitički partner Srbiji. Navodi se da se između ove dve države više ne otvaraju bilo kakva sporna bilateralna pitanja, a politički i ekonomski interesi se sve više poklapaju. Vrednosti na kojima počivaju vlasti ove dve ...

    • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi
     • Publikacije

     • Autor:
     • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi

     • Izveštaj o zarobljavanju države u Srbiji je pionirski rad BCBP-a koji ima za cilj dokumentovanje i dekonstruisanje tekućeg procesa zarobljavanja države u sektoru bezbednosti kroz predstavljanje mehanizama, aktera i posledica ovog procesa.

    • Policija u vreme vanrednog stanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Policija u vreme vanrednog stanja

     • U izveštaju je procenjeno koliko je u vanrednim okolnostima policija postupala u skladu sa demokratskim standardima policijskog rada. Predstavljena je analiza konteksta vanrednog stanja u Srbiji, a zatim analizirani zadaci i rezultati policije, te slučajevi u kojima postoje indicije o ...

    • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Jelena Pejić Nikić, Katarina Đokić, Marija Ignjatijević, Saša Đorđević
     • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije

     • Srbija je tokom 52 dana vanrednog stanja pala na testu demokratije zbog niza propusta i nepravilnosti u postupanju i kontroli sektora bezbednosti, zaključak je analize Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

    • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Maja Bjeloš, Marko Drajić
     • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike

     • Maske su pale i interesi srpske spoljne politike su ogoljeni tokom pandemije COVID-19. Ti interesi ne počivaju na vrednostima opšteg dobra, već na mehanizmu za očuvanje postojećeg unutrašnjeg poretka. To je jedan od zaključaka u spoljnopolitičkoj analizi Beogradskog centra za bezbednosnu ...

    Srbija i Mađarska – razbijanje demokratijeSektor bezbednosti u zarobljenoj državiPolicija u vreme vanrednog stanjaSektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratijeMaske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2012
     • Nezavisni izveštaj o sprovođenju NAP 1325 u Srbiji

     • Nezavisnim izveštajem o sprovođenju Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu Rezolucije 1325 SB UN u Republici Srbiji BCBP želi da prikaže najveća dostignuća u procesu sprovođenja NAP-a, zatim da ukaže na izazove koji su se javljali u procesu sprovođenja i da predloži mere za njihovo prevazilaženje i unapređenje sprovođenja plana.

    • Autorke izveštaja istraživačice BCBP Gorana Odanović i Maja Bjeloš su uz pomoć stručnih saradnica Zorice Mršević i Selene Tasić, kao i saradnica u istraživanju Sare Nikčević i Marije Stevuljević, pokrile period od devetnaest meseci - od usvajanja NAP-a, krajem decembra 2010. godine, do kraja jula 2012. godine.

     NAP je usvojen odlukom Vlade čime je Srbija postala druga zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja je usvojila takav dokument (prva je to učinila BiH, u julu 2010. godine). Proces izrade NAP-a trajao je godinu i po dana. Najpre je Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE), u saradnji sa Ministarstvom odbrane (MO), u maju 2009. godine pokrenuo projekat izrade smernica za pisanje NAP-a. Na osnovu tih smernica, MO je u junu 2010. godine započelo proces izrade samog NAP-a. Ovaj proces je trajao do polovine novembra 2010. godine. Čini se, međutim, da je prilikom izrade NAP-a, kao i prilikom predlaganja novih tela i mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti, izostala analiza načina na koje postojeći mehanizami rodne ravnopravnosti (nacionalni, pokrajinski i lokalni) mogu doprineti ostvarivanju ciljeva ovog programa.

     Usvajanje NAP-a, odnosno uvođenje rodne perspektive u upravljanje sektorom bezbednosti najavljivano je kao važan reformski potez koji će Srbiju učiniti liderom u ovoj oblasti na Zapadnom Balkanu. Ipak, početni entuzijazam povodom primene NAP 1325 u Srbiji ubrzo je splasnuo. Naime, tek deset meseci nakon usvajanja NAP-a formirana su tela za njegovo sprovođenje, što je u velikoj meri usporilo proces sprovođenja i ostvarivanje ciljeva ovog dokumenta. Pored toga, aktivnosti vezane za sprovođenje NAP-a institucije i dalje sprovode bez ikakvih finansijskih sredstava ili uz minimalna finansijska sredstava. Ovakva situacija ukazuje na to da uvođenje politike rodne ravnopravnosti u upravljanje sektorom bezbednosti još uvek nije prepoznato kao jedan od prioriteta, koji u velikoj meri može unaprediti ne samo operativnu efikasnost institucija u sektoru bezbednosti ili međunarodni ugled Srbije već, na prvom mestu, bezbednost svih građana.

     Čime se bavimo u izveštaju

     NAP se sastoji od sedam tematskih poglavlja: 1) formiranje institucionalnih mehanizama za sprovođenje NAP-a, 2) povećanje zastupljenosti žena u sektoru bezbednosti i povećanje njihovog uticaja na pitanja vezana za mir i bezbednost, 3) povećanje učestvovanja i uticaja žena na odlučivanje u oblasti odbrane i bezbednosti, 4) povećanje učestvovanja žena u rešavanju konflikata i postkonfliktnih situacija, kao i povećanje učestvovanja žena u multinacionalnim operacijama, 5) korišćenje instrumenata pravne zaštite žena, 6) obrazovanje i usavršavanje pripadnika sektora bezbednosti i 7) pružanje medijske podrške ciljevima NAP-a.

     Ovim izveštajem obuhvaćene su sve navedene oblasti. Saradnju institucija sa organizacijama civilnog društva (OCD) na sprovođenju NAP-a obradili smo posebno, imajući u vidu da su u skoro svim poglavljima NAP-a OCD prepoznate kao nosioci aktivnosti. Nalazi i preporuke izneti u ovom izveštaju sačinjeni su na osnovu analize javno dostupnih dokumenata i informacija o aktivnostima institucija nadležnih za sprovođenje NAP 1325, odgovora na upitnike koje je BCBP poslao nadležnim institucijama4 (u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja) i razgovora sa predstavnicima državnih institucija i međunarodnih organizacija koje rade na osnaživanju i unapređenju položaja žena u Srbiji.

     Po uzoru na strukturu NAP-a, u prvom delu se bavimo procesom uspostavljanja institucionalnih mehanizama za sprovođenje NAP-a, kao i razlozima koji su ovaj proces usporili.

     U drugom delu predstavljamo nalaze o promenama u zastupljenosti žena u sektoru bezbednosti, njihovom učestvovanju u multinacionalnim operacijama i učestvovanju u procesu donošenja odluka.

     U trećem delu izveštaja predstavljamo analizu pravne i institucionalne zaštite žena od diskriminacije u sektoru bezbednosti, ukazujući na specifičnosti postojanja diskriminacije u dominantno maskulinom okruženju kakvo je sektor bezbednosti. U ovom poglavlju detaljno su analizirani različiti oblici diskriminacije prisutni u sektoru bezbednosti, koji su prikupljeni pre svega u vojsci i policiji.

     U četvrtom delu analizirali smo aktivnosti institucija u oblasti edukacije i obuke zaposlenih u sektoru bezbednosti, koja se bavi temama iz oblasti roda i bezbednosti.

     U petom poglavlju predstavljamo rezultate monitoringa medijskog izveštavanja o ženama u sektoru bezbednosti, sprovedenog tokom juna 2012. godine. Monitoring je sproveden kako bi bilo ustanovljeno koliko su i na koji način žene u sektoru bezbednosti predstavljene u medijima u toku jednog meseca u ovoj godini. Pored toga, želeli smo da utvrdimo na kakav način mediji izveštavaju o ženama u sektoru bezbednosti kako bismo pratili uspešnost sprovođenja NAP-a u delu koji se odnosi na informisanje javnosti o svim aspektima problema rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti.

     Konačno, u šestom poglavlju bavimo se saradnjom institucija sektora bezbednosti sa organizacijama civilnog društva na sprovođenju NAP-a i analiziramo glavne prepreke uspostavljanju delotvornije saradnje.

     Na kraju svakog poglavlja navedene su preporuke za unapređenje sprovođenja NAP-a u toj oblasti.

    • Tagovi: Rezolucija 1325, NAP, izveštaj, Gorana Odanović, Maja Bjeloš
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •