•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Dijalog civilnog društva i države o primeni NAP 1325

  •  
  • Datum: 11. decembar 2012.
   Dve godine nakon usvajanja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 – Žene, mir i bezbednost (NAP), BCBP organizuje konferenciju kako bi relevantni učesnici iz državnog i civilnog sektora diskutovali o tome dokle se stiglo sa primenom ovog dokumenta i pronašli model za povećanje transparentnosti sprovođenja NAP i uspostavljanje dijaloga OCD i državnih institucija.

   Dijalog organizacija civilnog društva i Multisektorskog koordinacionog tela (MSKT) za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN organizuju BCBP i MSKT, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i uz podršku Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN).

   Glavne teme skupa koji se održava 11. decembra 2012. godine od 9 sati u sali Narodne banke Srbije u Beogradu (ulaz iz Ulice Svetozara Markovića) biće:

   • Nalazi izveštaja MSKT i nezavisnih izveštaja BCBP i Žena u crnom (ŽUC);
   • NAP i prilike za saradnju između organizacija civilnog društva i državnih institucija;
   • Nasilje nad ženama i ostvarenje ciljeva NAP
   • Višestruka diskriminacija marginalizovanih grupa i njihova zaštita/bezbednost.

   Srbija je krajem 2010. godine usvojila NAP i time se svrstala u grupu od svega 35 zemalja u svetu koje su do sada donele ovakav dokument. Ciljevi NAP su obezbeđivanje ravnopravnog učešća, napredovanja i odlučivanja žena u sektoru bezbednosti i aktivno učešće žena u pregovaračkom procesu, koji se odnosi na smirivanje sukoba i nalaženje miroljubivog rešenja.

   Tokom 2012. godine uspostavljena je saradnja između MSKT i BCBP na osnovu koje je predloženo organizovanje Dijaloga MSKT i organizacija civilnog društva kao susreta predstavnika zainteresovanih organizacija i nadležnih državnih institucija na kojem bi se razmenila iskustva u dosadašnjem bavljenju rodnom ravnopravnošću i bezbednošću u Republici Srbiji i raspravljalo o načinima za uspostavljanje međusobne redovne komunikacije u sprovođenju NAP.

   U tu svrhu BCBP je od maja ove godine organizovao tri konsultativna sastanka sa predstavnicama organizacija civilnog društva koje se bave bezbednošću i zaštitom ljudskih prava, posebno ženskih prava na kojima su definisane teme za koje su ove organizacije zainteresovane u Dijalogu.

   Molimo da svoje učešće potvrdite najkasnije do 3. decembra na mejl maja.bjelos@bezbednost.org ili faksom, na broj 011 3287 226. Naznačite u kojoj radnoj grupi želite da učestvujete u drugom delu Dijaloga, kako bi ste, ukoliko dolazi više vaših predstavnika/ca bili ravnomerno raspoređeni u radnim grupama.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •