•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • "Kultura i reforma sektora bezbednosti: politička, strateška i vojna kultura u tranzicionim državama"

  •  
  • Datum: 02. februar 2009.

   Centar za civilno-vojne odnose poziva sve zainteresovane da pošalju svoje predloge radova i prijave, kako bi uzeli učešća u konferenciji "Kultura i reforma sektora bezbednosti", koja će biti održana od 7. do 10. maja u Sremskim Karlovcima, Srbija.

   Cilj konferencije je da se istraži veza između političke, strateške i vojne kulture u post-komunističkim državama, sa naročitim fokusom na Zapadni Balkan. Ovde se želi prevazići postojeći procep između razumevanja organizacije i kulture sektora bezbednosti, te akademskim krugovima, kao i donosiocima odluka ponudi unapredjeno razumevanje međuuticaja političkih, strateških i vojnih aspekata bezbednosne kulture.

   U prilogu možete naći pozivno pismo, kao i prijavni formular. Radni jezik konferencije biće engleski jezik, te vas molimo da vaše prijave uvaže tu činjenicu.

   Prijave/predlozi radova mogu se poslati na adresu office@ccmr-bg.org do 15. marta 2009. godine.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •