•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Novi broj Biltena o pitanjima unutrašnjih poslova EU i Srbije

  •  
  • Datum: 01. februar 2010.

   Pred vama je dvobroj Biltena o pitanjima unutrašnjih poslova Evropske unije i Srbije. Cilj publikacije je da svi zainteresovani budu upoznati sa aktivnostima EU u oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa, kao i sa procesom reforme policije u Srbiji.

   U novom broju glavni tematski fokus u odeljku o EU su:

   • usvajanje novog programa o izgradnji evropskog Prostora slobode, bezbednosti i pravde;
   • potpisivanje sporazuma o izručivanju između SAD i EU;
   • stavovi evropskih građana o korupciji;
   • izrada tzv. SWIFT sporazuma;
   • korišćenje skenera tela na aerodromima.

   U drugom delu predstavljamo tri komentara na dve teme,

   • o novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja i
   • o (re)izboru sudija.

   Nakon toga, čitaoci se mogu upoznati sa aktivnostima u stvaranju Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi i Mreže žena policijskih službenica zemalja Jugoistočne Evrope. Na kraju predstavljamo dve publikacije. 

   U posebnom delu biltena možete pronaći hronologiju važnih događaja u oblasti unutrašnjih poslova u Srbiji za 2009. godinu.   

   Bilten je nastao kao rezultat zajedničkog rada tri organizacije civilnog društva, Centra za civilno-vojne odnose, Beogradskog centra za ljudska prava i Foruma za bezbednost i demokratiju. Objavljen je uz podršku Misije OEBS u Srbiji, ambasada Holandije, Norveške i Mađarske, i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) u okviru projekta „Podsticanje uključivanja civilnog društva u reformu policije u Srbiji".

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •