•  
    • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Marko Drajić
     • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije

     • U ovom dokumentu se ističe da je Mađarska trenutno najbliži spoljnopolitički partner Srbiji. Navodi se da se između ove dve države više ne otvaraju bilo kakva sporna bilateralna pitanja, a politički i ekonomski interesi se sve više poklapaju. Vrednosti na kojima počivaju vlasti ove dve ...

    • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi
     • Publikacije

     • Autor:
     • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi

     • Izveštaj o zarobljavanju države u Srbiji je pionirski rad BCBP-a koji ima za cilj dokumentovanje i dekonstruisanje tekućeg procesa zarobljavanja države u sektoru bezbednosti kroz predstavljanje mehanizama, aktera i posledica ovog procesa.

    • Policija u vreme vanrednog stanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Policija u vreme vanrednog stanja

     • U izveštaju je procenjeno koliko je u vanrednim okolnostima policija postupala u skladu sa demokratskim standardima policijskog rada. Predstavljena je analiza konteksta vanrednog stanja u Srbiji, a zatim analizirani zadaci i rezultati policije, te slučajevi u kojima postoje indicije o ...

    • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Jelena Pejić Nikić, Katarina Đokić, Marija Ignjatijević, Saša Đorđević
     • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije

     • Srbija je tokom 52 dana vanrednog stanja pala na testu demokratije zbog niza propusta i nepravilnosti u postupanju i kontroli sektora bezbednosti, zaključak je analize Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

    • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Maja Bjeloš, Marko Drajić
     • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike

     • Maske su pale i interesi srpske spoljne politike su ogoljeni tokom pandemije COVID-19. Ti interesi ne počivaju na vrednostima opšteg dobra, već na mehanizmu za očuvanje postojećeg unutrašnjeg poretka. To je jedan od zaključaka u spoljnopolitičkoj analizi Beogradskog centra za bezbednosnu ...

    Srbija i Mađarska – razbijanje demokratijeSektor bezbednosti u zarobljenoj državiPolicija u vreme vanrednog stanjaSektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratijeMaske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2003
     • Reforma Vojske - iskustva i izazovi

     • Ratni je raspad druge Jugoslavije presudno odredio tokove postsocijalističke tranzicije u državama nastalim na njenom prostoru. Već u prvom koraku tranzicija je ratom odložena, a potom svedena na pljačkašku privatizaciju u okvirima već privatizovane države.

    •  

     Ratni je raspad druge Jugoslavije presudno odredio tokove postsocijalističke tranzicije u državama nastalim na njenom prostoru. Već u prvom koraku tranzicija je ratom odložena, a potom svedena na pljačkašku privatizaciju u okvirima već privatizovane države.

     Imajući na umu tegoban izlazak iz koordinata Miloševićevog režima, a u nameri da podstakne javnu debatu o nužnosti reforme Vojske Jugoslavije, BCBP, nevladina organizacija iz Beograda, organizovala je, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji, jednodnevni međunarodni seminar na temu "Reforma vojske - iskustva i izazovi", novembra 2002. godine, u Beogradu.

     Saopštenja i autorizovane diskusije učesnika sabrani su u zbornik tekstova «Reforma vojske - iskustva i izazovi», koji Centar ima čast da predstavi domaćoj i stranoj stručnoj javnosti u nadi da njegovi sadržaji mogu podstaći plodotvornu javnu debatu o svrsi, zahvatu, tempu i pravcu daljih reformi Vojske Srbije i Crne Gore. Zbornik je publikovan na srpskom i engleskom jeziku uz podršku Misije OEBS u SRJ.

     Seminar je bio postavljen kao pogodna forma za međudržavnu razmenu iskustava i izazova u reformi vojske. U tom cilju u goste su pozvane visoke državne delegacije Poljske, Slovačke i Slovenije, čiji su zvaničnici auditorijumu predočili svoje nalaze o tokovima reforme domicilnih vojski. Radi sticanja celovitijeg uvida o tokovima reforme vojske referisao je i po jedan civilni ekspert iz svake od rečenih zemalja. Pored njih, svoja viđenja izložili su i stručnjaci iz NATO i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga.

      

     Isto je rešenje primenjeno i za učesnike iz SR Jugoslavije. Učesnike Seminara su o potrebi, planovima i dostignućima u reformi Vojske Jugoslavije prvo izvestili predsednik Veća građana Skupštine SRJ, a potom savezni ministar spoljnih poslova i savezni ministar odbrane. Nakon toga je načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije predstavio postignute rezultate i projekciju dalje reforme. Stručnjaci iz Srbije i Crne Gore su, takođe, na posebnoj sesiji Seminara diskutovali tokove, domete i limite reforme Vojske Jugoslavije.

      

     Seminar je održan uz podršku Misije OEBS u SRJ, ambasade Velike Britanije u Beogradu, Komande NATO iz Brisela i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga. Punu podršku organizovanju i radu Seminara pružili su Savezno ministarstvo spoljnih poslova i Savezno ministarstvo odbrane.

    • Tagovi: vojska, jna, jugoslavija, reforma vojske, konflikt, sukob, sfrj, odbrana, politika odbrane, ministarstvo odbrane, bezbednost
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •