•  
    • Zaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzora
     • Publikacije

     • Autor: Jelena Pejić
     • Zaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzora

     • Kako bezbjednosni organi treba da štite lične podatke kojim rukuju, zašto su za njih neophodna posebna pravila, i zašto su evropski propisi u ovoj oblasti važni za Srbiju, istraživačica BCBP Jelena Pejić pitala je Jurja Sajferta, advokata i evropskog eksperta u oblasti zaštite ličnih ...

    • Dobro nam došla, milicijo vaša
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Dobro nam došla, milicijo vaša

     • Postoji realna opasnost da komunalna milicija postane sredstvo partijskog zapošljavanja i zaštite vlasti, pisao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Komunalna (policija) milicija
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Komunalna (policija) milicija

     • Postoji opasnost da komunalna milicija postane sredstvo zaštite vlasti, a ne brige o komunalnom redu. Zato treba otvoriti javnu raspravu o budućnosti ove službe koja će biti transparentna, participativna i inkluzivna, ukazao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji
     • Publikacije

     • Autor:
     • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji

     • Radna studija Beogradskog centra za bezbednosnu politiku izdvaja ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o javnosti podataka u sektoru bezbednosti, kao i informisanju građana o radu sektora i bezbednosnim temama. Istraživanje je sprovedeno u martu 2019. godine na reprezentativnom uzorku od ...

    Staze i stranputice evropske revolucije zaštite ličnih podataka u represivnom aparatuZaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzoraDobro nam došla, milicijo vašaKomunalna (policija) milicijaStavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    •  

     Upotreba sredstava prinude od strane policije - pravni okvir

     Uslovi, način upotrebe, izveštavanje o upotrebi sredstava prinude i ispitivanje njene opravdanosti i pravilnosti, predstavljaju, zbog ozbiljnosti posledica koje mogu nastupiti usled primene sile, izuzetno važan segment rada policije, koji je potrebno jasno i detaljno pravno regulisati, kako bi se u što većoj meri izbegla mogućnost zloupotrebe ovlašćenja, samovolje i arbitrrnosti policijskih službenika, a time i povreda prava građana. Upotreba sredstava prinude regulisana je Zakonom o policiji, Pravilnikom o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude i Obaveznom instrukcijom o načinu izveštavanja i ocenjivanja opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude, a kažnjavanje počinilaca krivičnih dela koje službeno lice može izvršiti nezakonitom upotrebom sile Krivičnim zakonikom. U ovom tekstu ukratko ćemo analizirati odredbe ovih pravnih akata, posebno one koje se odnose na način izveštavanja i ocenjivanja opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude, ukazujući na mogućnosti za njihovo poboljšanje, a uzimajući u obzir važeće međunarodnopravne standarde.

     Podsticaj za stvaranje Nacionalnog saveta za prevenciju kriminala

     Ideja stvaranja Nacionalnog saveta za prevenciju kriminala predočena je u Polaznom okviru Nacionalne strategije prevencije kriminala, dokumentu čiji je inicijator Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Izrada strategije i stvaranje Saveta ključni su elementi u sveobuhvatnom strateškom pristupu prevencije kriminala - u zakonodavnom, odnosno izvršnom delu. U radu želimo da ukažemo na značaj stvaranja i predložimo model Nacionalnog saveta za prevenciju kriminala, uključujući njegovu organizacionu strukturu, kao i značaj saradnje sa područnim policijskim upravama, kancelarijama za mlade i opštinskim savetima za bezbednost.

     Uloga policije u sprečavanju nasilja na sportskim priredbama

     Zakon o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Zakon o izmenama i dopunama krivičnog zakonika, Savet za sprečavanje nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, kao i Akcioni plan za sprečavanje nasilja u sportu predstavljaju mere koje su donete kao nastavak procesa reforme policije. Ovim postupcima se želi definisati uloga Ministarstva unutrašnjih poslova u sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim terenima, detaljnije je uređena saradnja redarskih službi sa policijom, i pružaju se veće mogućnosti policiji za prevenciju nasilja. Cilj ovog rada je da ukaže na spremnost i odlučnost policije da se suprotstavi nasilju na sportskim terenima, kao i na potrebu saradnje između policije, organizatora sportskih priredbi i civilnog društva. Takođe, u cilju uspešne prevencije nasilja na sportskim priredbama potrebno je ukazati na neophodnost regionalne i interresorne saradnje u okviru ministarstva.

    • Tagovi: policija, reforma policije, policijska ovlašćenja, ljudska prava, tortura, zakon, pravni okvir, prevencija, organizovani kriminal, nasilje, sport
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •