•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Započeta saradnja sa Kancelarijom za evropske integracije o korišćenju instrumenata EU za pretpristupnu pomoć

  •  
  • Datum: 23. mart 2011.
   U ponedeljak, 21. marta 2011. godine, održan je prvi konsultativni sastanak Kancelarije za evropske integracije i OCD okupljenih u osam različitih sektora. Beogradski centar za bezbednosnu politiku odabran je da predstavlja sektor vladavine prava u okviru Programa saradnje sa OCD u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korisćenja IPA. Partnerske organizacije su Beogradski centar za ljudska prava i Grupa 484.

   Kancelarija za evropske integracije (SEIO), u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim drustvom i TACSO (Tehnička podrška OCD) je početkom marta odabrala osamnaest OCD okupljenih u šest različitih sektorskih grupa (SEKO). Još uvek nisu odabrane organizacije koje bi vodile sektor za konkuretnost i sektor za saobraćaj, te ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane OCD da se priključe programu.

   U ponedeljak, 21. marta 2011. godine, održan je prvi konsultativni sastanak na kome su ispred SEKO za vladavinu prava učestvovali Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), kao vodeća organizacija u sektorskoj grupi za vladavinu prava, zajedno sa partnerskim organizacijama - Beogradskim centrom za ljudska prava (BCHR) i Grupom 484. Sve SEKO su imale priliku da sa SEIO razgovoraju o budućoj dinamici Programa saradnje.

   Program saradnje sa OCD u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć

   Cilj programa je obezbeđivanje učešća OCD i izgradnja partnerskih odnosa između vladinog i nevladinog sektora u procesu planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć. Specifično, ciljevi su dalje razvijanje mehanizma komunikacije i saradnje SEIO i nevladinog sektora koji omogućava efikasnu razmenu informacija u procesu planiranja razvojne pomoći.

   Radi održivosti saradnje formirane su posebne grupe (SEKO) OCD. To su: Sektor vladavine prava; Sektor reforme državne uprave; Sektor građanskog društva, medija i kulture; Sektor konkurentnosti; Sektor razvoja ljudskih resursa, Sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor saobraćaja; Sektor životne sredine i energetike. Grupe su identične sa postojećom struktorom saradnje između SEIO i državne administracije.

   Pogledajte na sajtu SEIO ko još učestvuje u programu.

   Ognjen Mirić, zamenik direktora SEIO i koordinator za fondove EU, istakao je da sektorski način konsultacija sa OCD predstavlja dobru šansu da se saradnja SEIO i OCD obavlja na kontinuiran i održiv način. U okviru programa postoje vodeće i partnerske organizacije koje oko sebe okupljaju mreže OCD u celoj Srbiji, te na taj način, kroz koordinaciju na više nivoa, najbolje je moguće definisati prioritete u planiranju korišćenja IPA, ocenio je Mirić.

   Radi definisanja što preciznijih i boljih preporuka OCD i sprovođenja programa, SEIO će zajedno sa TACSO i Balkanskim fondom za lokalne inicijative (BCIF), održati obuku o načinima upravljanja fondovima razvojne pomoći EU. OCD su iznele predlog da veb portal http://www.cdspredlaze.org.rs/ predstavlja zajednički internet prostor za sve sektorske organizacije. Cilj je da se na jednom mestu pronađu sve aktivnosti i preporuke o tome kako bi trebalo planirati i trošiti sredstava iz pretpristupne pomoći EU. Predlog je pozitivno ocenjen od svih učesnika.

   BCBP, zajedno sa BCHR i Grupom 484, će kroz mrežu OCD zainteresovane za bezbednosne teme okupljene na portalu „http://www.bezbednost.org/“ i Biltenom o pitanjima unutrašnjih poslova EU i Srbije predlagati budućete prioritete za sektor vladavine prava.

   Zorana Brozović i Saša Đorđević (BCBP)

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •