•  
  •  
  •  
   
  • Pristup pravdi i efikasnost pravnog sistema Srbije

  •  
  • Datum: 31. oktobar 2011.

   Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM Vas poziva na konferenciju Pristup pravdi i efikasnost pravnog sistema Srbije, koja će se održati 31.10.2011. godine, u Medija centru - Beograd, Terazije 3, u velikoj sali, u vremenu od 13 do 15 časova.

   Kroz prezentaciju slučajeva koje nevladine organizacije vode, panelisti će istaći važnost reforme pravosuđa i pitanje pristupa pravdi u Srbiji, sa aspekta dostizanja evropskih standarda, a u cilju poboljšanja efikasnosti u radu pravosudnih organa. Na konferenciji će govoriti:

   • Maja Mićić, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava - YIHR
   • Goran Miletić, programski direktor Civil Rights Defenders za zapadni Balkan
   • Ivan Kuzminović, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
   • Milan Antonijević, direktor YUCOM-a
   • Natalija Šolić, advokat YUCOM-a
   • Kristina Todorović, advokat YUCOM-a
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •