•  
  •  
  •  
   
  • Apel za bezbednost mladih

  •  
  • Datum: 30. septembar 2011.

   Zabrinuti za bezbednost mladih u Srbiji, zbog sve prisutnije kulture nasilja među mladima i kojoj su mladi izloženi u svakodnevnom životu, organizacije civilnog društva upućuju apel lokalnim i državnim vlastima, predstavnicima medija, i javnosti.

   Imajući u vidu društveno-ekonomske, kulturne i vrednosne promene, političku situaciju u regionu i u državi, ali i individualne ljudske priče od kojih neke nisu ni malo lake, kao i svakodnevne izazove kao simptome svega navedenog, ovim putem upućujemo apel lokalnim i državnim vlastima, organizacijama civilnog društva, predstavnicima medija, kao i svim građanima i građankama, sa ciljem podizanja svesti o rastućem nasilju među mladima i kojem su mladi svakodnevno izloženi.

   Poslednji događaji u Temerinu su definitivni pokazatelji toga gde mi kao društvo pružamo neadekvatnu podršku za izazove sa kojima se suočavaju mladići i devojke u Srbiji. Na ovom primeru se vidi kako je nasilje postalo dominantan oblik ispoljavanja mišljenja među mladima, ali takođe i nedovoljno adekvatna briga za mlade od strane institucija lokalnih vlasti kao i korišćenje neadekvatne retorike u izveštavanju medija o ovim i kasnijim povezanim događajima.

   Nezadržavajući se samo na ovom konkretnom primeru mi smatramo da briga za mlade ne podrazumeva:

   • usvajanje akata sa temom bezbednosti, koji se neće primenjivati ili čija implementacija neće biti finansirana,
   • održavanje reaktivnih sastanaka roditelja, nastavnika, predstavnika vlasti i drugih aktera bez stvarnog pokušaja mirne prevencije nasilja među mladima
   • senzacionalističko izveštavanje o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju mladi u društvu

   Briga za mlade za nas znači da:

   • ćemo usvajati one akte koji su primenjivi, čiju ćemo implementaciju moći finansirati, a koji su sastavljeni u konsultaciji sa svim akterima koji za to moraju biti zainteresovani
   • da ćemo se fokusirati pre svega na stvarnu prevenciju nasilja, promociju pozitivnih modela ponašanja, shvatajući da su takva mirna rešenja jedini način stvarnog rešavanja problema nasilja u našem i bilo kom drugom društvu.
   • da je cilj kaznenih i krivičnih mera korekcija ponašanja, a ne represija niti odmazda
   • da smo svi kao građani/ke odgovorni za naše društvo i da spram tog osećaja imamo i ličnu odgovornost da delujemo
   • objektivnost u izveštavanju o svim mladima i njihovim problemima i izazovima sa kojima se susreću

   Pozivamo sve, predstavnike vlasti ali i predstavnike civilnog društva i medija, nastavnike i profesore ali i roditelje, odrasle ali i mlade da se u svom svakodnevnom ponašanju rukovode pozitivnim primerima i promovišu pozitivne vrednosti koje podrazumevaju prihvatanje i razumevanje, odnosno kulturu nenasilja.

   Mi, predstavnici dole potpisanih organizacija civilnog društva, osuđujemo svaki vid nasilja i shvatamo da je neophodno da to učinimo i kao celokupno društvo.

   1. Centar za omladinski rad

   2. UG Roditelj Novi Sad

   3. Bekstream

   4. Timočki omladinski centar

   5. Omladina JAZAS-a Novi Sad

   6. Organizacija kreativnog okupljanja

   7. PAAD centar za sociokulturoloske izuzetnosti

   8. Kancelarija za mlade Novi Bečej

   9. CODR „Res Polis“

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •